Benaming

De naam Marnixring verwijst naar de 16de eeuwse figuur van Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging heeft belichaamd.

Historiek

In 1967 kwam een aantal personen bijeen in ”de Kalvaar" te Voorde en vanaf 1968 eveneens te Brussel. Ook in Antwerpen, Gent, Kortrijk ontstond belangstelling. Dit leidde tot de formele stichting van de vereniging zonder winstoogmerk ‘MARNIXRING’ op 3 december 1968. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1969. In het kader van een geactuaIiseerde werking en in functie van de nieuwe vzw-wetgeving van 2 mei 2002, werd op zaterdag 27 september 2003 de ‘Marnixring Internationale Serviceclub vzw’ (MRIS) opgericht waarbij de stichters er zullen over waken dat de verworvenheden uit het verleden zullen worden voortgezet en gevrijwaard. De eerste Algemene Vergadering van deze vzw had plaats in restaurant "de Kalvaar" in Voorde op zaterdag 18 oktober 2003. De zetel van de vereniging is gevestigd aan de Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde (Gent).

Marnixring Internationale Serviceclub vzw bestaat op dit ogenblik uit een zestigtal ‘ringen’ en telt meer dan 1300 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika:

Regio Midden-Brabant:

Antwerpen Centrum, Antwerpen Hanze, Antwerpen Violier, De Loteling, Kempenlandt, Land van Playsantië, Lier Land van Ryen, Lieven Gevaert, Max Wildiers, Mechelen Gaston Feremans, Noorderkempen, Dr. J. Goossenaerts, Vlaemsch Hooft, Voorkempen Pater Stracke

Regio Zuid-Brabant:

Asse Hoppeland, Brussel-Hoofdstad, Brussel Kats, Diest Oranjestad i.o., Dilbeek, Klein-Brabant, Land van Gaasbeek, Leuven De Dry Tonghen, Noordrand, Overijse De Vrijheijt, Zennedal

Regio Limburg:

Land van Loon - Nieuw Eyck, Limburg Herkenrode, Brigand

Regio Oost-Vlaanderen Noord:

Anton Van Wilderode, Bloemenland, Dendermonde Ros Beiaard, Gent Borluut, Gent Corneel Heymans, Gent Dr. F.A. Snellaert, K.L. Ledeganck, Land van Waas Reinaert, Lokeren Filip De Pillecyn, Meetjesland, Sas van Gent De Vier Ambachten

Regio Oost-Vlaanderen Zuid:

Aalst Denderend Land, Aalst lwein Van Aalst, Oudenaarde, Ronse Taalgrens, Sotteghem, Vlaamse Ardennen, Zuid Oost-Vlaanderen vzw (Ninove)

Regio West-Vlaanderen Noord:

Brugge Gruuthuse, Brugge Simon Stevin, Brugge Jan III van Renesse, Cecilia Callebert i.o., Knokke-Heist De Blinckaert, Oostende Kustland, Roeselare Adriaen Willaert, Roeselare Tielt De Blauwvoet,Torhout Pater Callewaert, Veurne Zannekin

Regio West-Vlaanderen Zuid:

Avelgem de Vlaschaard, De Pekker, Grensland Lode de Boninge, Ieper Westland, Kortrijk Broel, Kortrijk Kleikop, Ter Isele, Waregem Leeuwercke

De Marnixring situeert zijn activiteiten en projecten vooral in een sociaal-culturele context.