Antwerpen Centrum

Info

Ringnummer
3

Datum van opname
11/02/1971

Datum van installatie
11/02/1971

Maandelijkse vergadering
eerste maandag 19u00

Naam van bankinstelling
KREDBEBB

Rekeningnummer
BE55 4128 1251 7144

Projectnaam van Ring
Cunina - Project Nepal

Vergaderplaats

Naam
Hollandse Club

Adres (1)
Venusstraat 17

Postcode
2000

Gemeente
Antwerpen