Image

Het verhaal vangt aan bij het woord ‘Gallo-Romeins’.


Open ledenvergadering op 1 maart 2018

Met een waarom in het verleden

 

“Een volk zonder geheugen is niet vrij.

Dictaturen beginnen altijd de beschuldigingen van het verleden

uit de geschiedenisboeken te schrappen”.

François Mitterrand.

 

 

Een liefhebber, Marnix lid, probeert op een neutrale en eigenwijze manier een periode uit het verleden te vertellen.  Het verhaal – Met een waarom in het verleden -vangt aan bij het woord ‘Gallo-Romeins’.  Dit verleden oefent niet direct op iedereen een aantrekkingskracht uit, het is eerder een saai gegeven.  Mits enkele bedenkingen tracht de spreker tot een aantrekkelijker geheel te komen.  Met deze oefening wordt zijdelings gehoopt dit museumgegeven terug naar het heden te brengen.

 

Rik Verbraeken is sedert 20 jaar bedrijfsleider van een firma met internationale activiteiten in de ziekenhuisomgeving.

Als auto-expert heeft hij een technische achtergrond, aangevuld met leidinggevende functies bij internationale firma’s.

De motivatie is steeds  gebaseerd op het analyseren en vinden van oplossingen bij problemen of waaromvragen.

Deze eigenschap heeft zich niet beperkt tot de zakenwereld, maar dekt meerdere interessevelden, waaronder nu meer specifiek het verleden in de ruimste zin van het woord.

 

Over dit bericht

Ring:
Anton van Wilderode

Gepubliceerd op:
12 februari 2018 16:43