Image

800 jaar Sint-Niklaas, een verhaal over het ontstaan van een parochie en een stad, van de Sint-Nicolaasparochie en Sint-Niklaas.


           800 jaar Sint-Niklaas

Voordracht Luc Vermeulen: 800 jaar parochie/stad   

  

Luc Vermeulen brengt ons een verhaal over het ontstaan van een parochie en een stad, van de Sint-Nicolaasparochie en Sint-Niklaas.  Een geschiedenis die 800 jaar geleden begon met een latijnse brief van de bisschop Gozewijn van Doornik aan de Gravin van Vlaanderen, Johanna van Constantinopel. Alle merkpalen in onze vaderlandse geschiedenis dienen als kapstok voor een of andere anekdote over onze stad: de beeldenstorm, het concilie van Trente, de godsdienstoorlogen met geuzen en Spanjaarden, de Franse revolutie…  
Een boeiende voordracht, die bovendien mooi aansluit aan ons bezoek aan de tentoonstelling “80 topstukken in Sint-Niklaas” van tijdens de vriendschapsdag.     


Luc Vermeulen is oud-leraar Sint-Jozef Klein Seminarie, actief in de Parochieploeg kerkplek O.-L.-Vrouw Bijstand en is o.m. documentatiebeheerder van het Sint-Nicolaasgenootchap Vlaanderen;

In de annalen deel 120 van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas schreef hij onlangs het artikel “Van Gossuinus tot Gozewijn”.

 

Maandvergadering Marnixring Anton van Wilderode

Locatie: Hotel Serwir, K.Astridkaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Agenda van de vergadering:                                      

19.30u : Wandelreceptie met hapjes

20.10u : Aan tafel, gedicht en mededelingen van het bestuur                     

21.20u : begin voordracht

22.30u : gezellige nabespreking

Hoe schrijf je in?:

Elk lid, partner of uitgenodigde meldt aanwezigheid of verontschuldiging aan Lieve Lezy, uiterlijk op zaterdagavond 2 dec 2017. Dit kan op haar GSM (0478.90.04.36) maar bij voorkeur via: godelieve.lezy@axa.be . Zij stuurt steeds een bevestigend bericht.

Prijs voor partners: € 40.

Prijs voor uitgenodigden met receptie en maaltijd (vanaf 19.30 u): € 40.

Prijs voor uitgenodigden indien zij alleen de lezing (vanaf 21.15 u) volgen: € 5.

Gelieve dit bedrag op onze rekening te willen storten: BE16 4139 2617 7174 KREDBEBB

 

Met vriendelijke groet,

Herman Paternoster, Secretaris

 

 

Over dit bericht

Ring:
Anton van Wilderode

Gepubliceerd op:
16 november 2017 14:41