Image

Beste leden en kandidaat leden,

Hierbij worden jullie uitgenodigd op de volgende maandvergadering van onze Ring op 8 april. We komen samen op onze vertrouwde stek, het bootrestaurant "de Normandie" koninklijke baan 1, 8670 Koksijde. ontvangst vanaf 19 u 30, aan tafel om 20 uur. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

1/ gezellig samen tafelen.

2/ voorstelling van de aanwezige kandidaat leden.

3/stand van zaken en laatste loodjes concert.

4/ stand van zaken en laatste loodjes Lustrum.

5/ napraten.

U kunt u aanwezigheid (kandidaat leden) of afwezigheid (leden) melden via de link in deze mail, of rechtstreeks via depoorter.wim@skynet.be.

Leden hebben reeds betaald voor de maaltijd middels hun lidgeld, kandidaat leden kunnen betalen door 50 euro over te schrijven op rekening BE88 7380 2617 2541, of de avond zelf bij de penningmeester.

tot binnenkort

namens het bestuur

Wim De Poorter

secretaris

Praktische informatie

Organisator:
Veurne Zannekin

Startdatum:
8 april 2024 17:40

Einddatum:
8 april 2024 17:40