Image

Marnixring Internationale Serviceclub nodigt je uit op zijn ELFDE LUSTRUMVIERING, te Antwerpen op zaterdag 16 december 2023.


1. Voormiddagprogramma : BLOEMENHULDE aan het standbeeld van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde

Dit naar aanleiding van de 425° verjaardag van zijn overlijden op 15 december 1598.


Plaats: Tuin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, kant Plaatsnijdersstraat.

Aanvangsuur: 10u30

10 u 30 - Verwelkoming door Peter De Vos, algemeen protocolmeester van de Marnixring

10 u 40 - Groet aan de Marnixring door de heer Jan Jambon, minister-president van Vlaanderen

10 u 55 - Muzikaal intermezzo door de Thebaanse trompetten "KSA Hanske de Krijger" uit Oudenaarde

11 u - Gelegenheidsrede door de heer Paul Cordy, historicus en districtsburgemeester van Antwerpen

11 u 20 – Muzikaal intermezzo door de Thebaanse trompetten "KSA Hanske de Krijger" uit Oudenaarde

11 u 25 – Kransneerlegging door Dirk Van Besien, algemeen voorzitter van de Marnixring.
Samenzang: "Gebed voor het Vaderland" en "De Vlaamse Leeuw"

11 u 30 – Heildronk ter nagedachtenis van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde.
Einde voorzien rond 12u15


2. Namiddagprogramma: Colloquium "Onze taal, onze identiteit"


Plaats: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Aanvangsuur: 14 u.

Verwelkoming door Peter De Vos, algemeen protocolmeester van de Marnixring.

Verwelkoming door de heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Referaten:

  • Prof. dr. Rik Torfs (KUL) – Identiteit
  • Mevrouw Ann De Moor (Odisee-hogeschool) – Is de taal (nog) gans het volk? Het Nederlands vandaag en morgen.
  • Prof. dr. Walter Weyns (UA) – De invloed van "woke" op onze taal.

Over de referaten wordt gereflecteerd door een panel van Marnixringleden.

Moderator: Peter Debrabandere (Katholieke hogeschool VIVES – Brugge)

Muzikale omlijsting: het vocaal ensemble "Etalamoei" zingt Geuzenliederen uit de tijd van Marnix van Sint-Aldegonde

Einde van het colloquium is voorzien rond 17 u 45 waarna Marnixring Internationale Serviceclub u een receptie aanbiedt.


Overige


Je kan ondertussen niet meer inschrijven voor het Vriendenmaal dat begint om 18 u 45 in het Provinciehuis. Indien u alsnog wenst deel te nemen aan een van de andere activiteiten, stuur dan een mailtje naar  info@marnixring.org

Er is parkeergelegenheid vanaf 10 u. op de parking van het Provinciehuis – Voor wie deelneemt aan het voor- en het namiddagprogramma is een gratis pendeldienst beschikbaar tussen het Provinciehuis en het KMSKA.

Voor wie deelneemt aan het voor- en het namiddagprogramma wordt een gratis broodjesmaaltijd aangeboden in het Provinciehuis vanaf 12 u 45.

Bent u geen lid, maar wenst u toch deel te nemen? Van harte welkom alvast! Gelieve dit webformulier in te vullen en we nemen snel met u contact. Ik wil inschrijven als Niet-Lid van de Marnixring. Of stuur een mailtje naar info@marnixring.org

Praktische informatie

Organisator:
MRIS

Startdatum:
16 december 2023 10:30

Einddatum:
16 december 2023 23:30