Image

Marnixring Internationale Serviceclub nodigt je uit op zijn ELFDE LUSTRUMVIERING, te Antwerpen op zaterdag 16 december 2023.


1. Voormiddagprogramma : BLOEMENHULDE aan het standbeeld van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde

Dit naar aanleiding van de 425° verjaardag van zijn overlijden op 15 december 1598.


Plaats: Tuin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, kant Plaatsnijdersstraat.

Aanvangsuur: 10u30

10 u 30 - Verwelkoming door Peter De Vos, algemeen protocolmeester van de Marnixring

10 u 40 - Groet aan de Marnixring door de heer Jan Jambon, minister-president van Vlaanderen

10 u 55 - Muzikaal intermezzo door de Thebaanse trompetten "KSA Hanske de Krijger" uit Oudenaarde

11 u - Gelegenheidsrede door de heer Paul Cordy, historicus en districtsburgemeester van Antwerpen

11 u 20 – Muzikaal intermezzo door de Thebaanse trompetten "KSA Hanske de Krijger" uit Oudenaarde

11 u 25 – Kransneerlegging door Dirk Van Besien, algemeen voorzitter van de Marnixring.
Samenzang: "Gebed voor het Vaderland" en "De Vlaamse Leeuw"

11 u 30 – Heildronk ter nagedachtenis van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde.
Einde voorzien rond 12u15


2. Namiddagprogramma: Colloquium "Onze taal, onze identiteit"


Plaats: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Aanvangsuur: 14 u.

Verwelkoming door Peter De Vos, algemeen protocolmeester van de Marnixring.

Verwelkoming door de heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Referaten:

  • Prof. dr. Rik Torfs (KUL) – Identiteit
  • Mevrouw Ann De Moor (Odisee-hogeschool) – Is de taal (nog) gans het volk? Het Nederlands vandaag en morgen.
  • Prof. dr. Walter Weyns (UA) – De invloed van "woke" op onze taal.

Over de referaten wordt gereflecteerd door een panel van Marnixringleden.

Moderator: Peter Debrabandere (Katholieke hogeschool VIVES – Brugge)

Muzikale omlijsting: het vocaal ensemble "Etalamoei" zingt Geuzenliederen uit de tijd van Marnix van Sint-Aldegonde

Einde van het colloquium is voorzien rond 17 u 45 waarna Marnixring Internationale Serviceclub u een receptie aanbiedt.


Overige


Je kan ook inschrijven voor het Vriendenmaal dat begint om 18 u 45 in het Provinciehuis. De inschrijving voor het vriendenmaal is pas definitief na betaling van de deelnameprijs. Wanneer je inschrijft krijg je van het secretariaat een kostennota toegestuurd. We verwachten dat deze voldaan wordt binnen twee weken na ontvangst.

Er is parkeergelegenheid vanaf 10 u. op de parking van het Provinciehuis – Voor wie deelneemt aan het voor- en het namiddagprogramma is een gratis pendeldienst beschikbaar tussen het Provinciehuis en het KMSKA.

Voor wie deelneemt aan het voor- en het namiddagprogramma wordt een gratis broodjesmaaltijd aangeboden in het Provinciehuis vanaf 12 u 45.


Inschrijven voor het colloquium en/of vriendenmaal kan uiterlijk tot 5 december. 

Leden van de Marnixring kunnen inschrijven via deze link: Inschrijven als lid van de Marnixring

Bent u geen lid, maar wenst u toch deel te nemen? Van harte welkom alvast! Gelieve dit webformulier in te vullen en we nemen snel met u contact. Ik wil inschrijven als Niet-Lid van de Marnixring. Of stuur een mailtje naar info@marnixring.org

Praktische informatie

Organisator:
MRIS

Startdatum:
16 december 2023 10:30

Einddatum:
16 december 2023 23:30