Waregem LeeuwerckeMarnixring Leeuwercke werd opgericht in 1975. 
De naam "Leeuwercke" = Leeuwerik, staat symbool van de drang om te pogen naar "'t Hoge". Een lid was eigenaar van een stuk bouwgrond waar een houten brugje over de Gaverbeek liep met de naam de Leeuwerckebrug.
De tweejaarlijkse poëziewedstrijd Georges Leroy voor volwassenen en jongeren mikt op de ontplooiing van jong Vlaams literair talent.
Jaarlijks worden sociale projecten zoals onder andere 't Kelderke (voedselbank) ondersteund.

Info

Ringnummer
18

Datum van opname
15/01/1975

Datum van installatie
01/01/1975

Maandelijkse vergadering
tweede donderdag 19.30 u

Naam van bankinstelling
ARSPBE22

Rekeningnummer
BE75 9793 9550 2751

Peterring 1
Kortrijk Broel

Projectnaam van Ring
Tweejaarlijkse Georges Leroyprijs voor literatuur

Vergaderplaats

Naam
Salons Gruuthuse

Adres (1)
Sint-Jansstraat 149

Postcode
8791

Gemeente
Beveren-Leie

Telefoon/GSM
056 61 26 61