De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen

Alle serviceclubs hebben dienstvaardigheid in hun doelstellingen ingeschreven. De Marnixring is de enige serviceclub die de dimensie behartigen van onze taal en cultuur in zijn doelstellingen heeft opgenomen. Hierdoor onderscheidt de Marnixring zich van alle andere serviceclubs.

Ringwerking

Het verenigingsleven van de Marnixring krijgt vorm in maandelijkse ring-bijeenkomsten of andere ringactiviteiten, maar vooral in de uitwerking van lokale, nationale en internationale projecten. De maandelijkse bijeenkomsten gaan meestal gepaard met een maaltijd en er is een spreker aan het woord.

De Forumfunctie

De Marnixring wil iedereen, die bereid is onze taal en cultuur te verspreiden en te belijden, helpen deze doelstellingen waar te maken. Omdat we dit als serviceclub boven de partijpolitiek heen wensen te doen, biedt de Marnixring Iogistieke en organisatorische voorzieningen aan voor een forum, waar andere organisaties, begaan met een probleemveld dat ook de Marnixring raakt, hun opvattingen aan elkaar kunnen toetsen om tot gemeenschappelijke conclusies of strategieën te komen. testing