Anton van Wilderode

Info

Ringnummer
59

Datum van opname
05/06/1999

Datum van installatie
11/12/1999

Maandelijkse vergadering
eerste donderdag 19u30

Naam van bankinstelling
KREDBEBB

Rekeningnummer
BE16 4139 2617 7174

Peterring 1
Land van Waas Reinaert

Projectnaam van Ring
Voorleestoer van en door Nederlandstalige auteurs in de secundaire scholen van Sint-Niklaas

Vergaderplaats

Naam
Huyse Sorgvliet

Adres (1)
Kleine Peperstraat 17

Postcode
9100

Gemeente
Sint-Niklaas

Telefoon/GSM
+32 3 776 15 72

E-mail
jean-paul.orban@skynet.be