Image

In het kader van de activiteiten die Marnxiring Internationale Serviceclub organiseert ter gelegenheid van ons 11Β° lustrum dit jaar, nodigen wij iedereen graag uit op zaterdag 16 december 2023, om samen met ons in Antwerpen ons 55-jarig bestaan te vieren. 

Wij organiseren een bloemenhulde aan het standbeeld van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde in de voormiddag. De namiddag wordt gereserveerd voor het colloquium "Onze taal, onze identiteit" met eminente sprekers. 's Avonds tenslotte is er een vriendenmaal voorzien om de feestelijkheden af te sluiten. 

Het volledige programma is te vinden op volgende link :  Programma 

Iedereen is hartelijk uitgenodigd om hier aan deel te nemen. De inschrijvingsmogelijkheden worden vermeld op bovenstaande link. 

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Auteur:
Joris De Sutter

Gepubliceerd op:
27 October 2023 15:10