Aalst Denderend Land

Info

Ringnummer
51

Datum van opname
12/10/1996

Datum van installatie
12/10/1996

Maandelijkse vergadering
vierde donderdag 19.30 uur

Naam van bankinstelling
KREDBEBB

Rekeningnummer
BE36 4325 2698 5181

Peterring 1
Land van Gaasbeek

Projectnaam van Ring
Creëren van een platform voor aankomend artistiek talent

Vergaderplaats

Naam
Den Bonten Os

Adres (1)
Molenbergstraat 20

Postcode
9340

Gemeente
Lede