Image

Marnixring Land van Loon-Nieuw Eyck, het Platform van het Algemeen Nederlands Verbond ANV regio Limburg en de Orde van den Prince Maasland nodigen u uit op de conferentie van de Limburgdag naar aanleiding van de 185-jarige herdenking van het Traktaat van Londen (19 april 1839) waarbij de huidige landsgrens tussen Nederland en België en ook de provinciegrens tussen beide Limburgen vastgelegd werden.

De conferentie vindt plaats in Maaseik in zaal Vita.
U wordt verwelkomd te 14:00u door de heer Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik.
Het programma is in bijlage toegevoegd.
Het slotwoord wordt uitgesproken door de heer Han Peters, zaakgelastigde van de Nederlandse Ambassade te Brussel.

Uw aanmelding ontvangen wij graag vóór 12 april 2024 via mail limburgdag@gmail.com 

Bijlagen:

1. Limburgdag_2024_flyer_versie_finaal.pdf

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Auteur:
Nico Stassen

Gepubliceerd op:
11 March 2024 15:20