Image

n.a.v. de plechtige onthulling van de herdenkingsplaat 'Generaal Maczek-Simonne Brugghe' (Roeselare)

Toespraak van Lut Vanbrussel, ringsecretaris:

“Dames en heren, beste genodigden, Graag vertegenwoordig ik hier zowel Marnixring Cecilia Callebert uit Roeselare als de lokale collega ringen Adriaen Willaert en De Blauwvoet. De collega’s van die beide ringen stonden erop dat onze damesring genoemd naar de Roeselaarse componiste Cecilia Callebert, dit openingswoordje zou verzorgen. Het toont aan dat de erkenning van die heel bijzondere dame Simonne Brugghe breed gedragen wordt door onze leden. Het bewijst ook dat onze vrienden van de andere afdelingen het belang van Simonne Brugghe als rolmodel willen onderstrepen.

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal‐ en cultuurgemeenschap te dienen, onder meer door het bevorderen van solidariteit, vriendschap en vrede in dienstbaarheid. De herdenking vandaag beantwoordt daaraan. Generaal Maczek en Simonne Brugghe wilden zoveel mogelijk onheil voor onze stad voorkomen. De verstandhouding tussen beiden leek vanzelfsprekend en was onbetwistbaar ingegeven door een hoger doel Ze hadden mekaar nodig om anderen te helpen.

Wat Simonne Brugghe en Generaal Maczek deden, wordt door sommigen misschien als een louter lokaal verhaal gezien. We moeten beseffen dat het om veel meer gaat. Uiteindelijk waren ze gewone mensen, die de moed vonden om de gemeenschap te dienen ondanks de gevaren. De gebeurtenissen van begin september 1944 zijn een passende illustratie van de bekende lijfspreuk ‘Plus est en vous’ van de 15de eeuwse Brugse diplomaat Lodewijk van Gruuthuse. Mocht de daadwerkelijke invulling ervan door de Poolse generaal en de Roeselaarse jongedame, die we vandaag herdenken, tot inspiratie en voorbeeld dienen voor ons allen. Plus est en nous. Er zit meer in ons.

Door onze steun aan dit project willen wij, als Marnixringen, deze inspirerende boodschap helpen uitdragen.”

Lut Vanbrussel, MR Cecilia Callebert

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Auteur:
Marc Bulté

Gepubliceerd op:
17 October 2023 16:10