Image

Op vrijdag 26 mei 2023 organiseerde Marnixring Ronse Taalgrens een boeiende gespreksavond over onderwijs, zowel over basisonderwijs als over middelbaar onderwijs. De avond had tot doelverschillende onderwerpen te bespreken, waaronder de kwaliteit van het onderwijs, afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en digitalisering.

Een divers panel van sprekers, waaronder Gert De Spiegeleer (voormalig GO!); Caroline De Coster van Campus Glorieux Secundair, Brigitte Vanhoutte, Schepen van Onderwijs van de stad Ronse, Elke Verdurmen van VDAB en Sylvie Cannoot van UNIZO discussieërde over cruciale vraagstukken van onderwijs, specifiek met betrekking tot onderwijs in Ronse. Moderator was Jeroen Reygaart (VRT).

De gespreksavond stond open voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs, ouder, leerkracht, of gewoon voor de geïnteresseerde burger. Aan de hand van vier stellingen werd het debat met de panelleden gevoerd, waarbij zij elk naargelang hun expertise hun mening deelden:

‐ Goed onderwijs start met goed basisonderwijs;

‐ De typische situatie in Ronse

‐ Kwaliteitsvol middelbaar onderwijs

‐ Wat na het middelbaar onderwijs?

Het werd duidelijk dat een goed onderwijs zijn basis moet hebben in het basisonderwijs, met de nadruk op voldoende taalkennis. Een achterstand is later moeilijk in te halen. Er is absoluut geen sprake van een kwaliteitsproblemen in het middelbaar onderwijs. Het katholieke net noch het Gemeenschapsonderwijs boeten in. Ondersteuning van de stad komt er zoveel mogelijk (denk aan de zomerscholen) maar de stad Ronse kan op zichzelf geen onderwijs organiseren.

Opgemerkt werd eveneens dat een groep Ronsenaars het verkiest om buiten de stad onderwijs te volgen (bv. in Oudenaarde). De grootste oorzaak is het aanbod van specifieke (technische) richtingen die niet meer in Ronse bestaan.

Verder was iedereen het er over eens dat de versoepelingen die de laatste 15 à 20 jaar in het onderwijs gevoerd werden, zoals het ‘gemakkelijker maken voor de leerling’ niet altijd ten goede komen aan de kennisverwerving en de vaardigheden die een jongvolwassene zou moeten hebben om goed te functioneren in het bedrijfsleven. Er is onvoldoende afgestemd op de knelpuntberoepen. De werkgevers vragen dan ook specifiek aandacht voor dit probleem en vinden niet dat zij op de werkvloer de taak van het onderwijs moeten overnemen. Zij staan wel open voor meer stages en samenwerking met het onderwijs. Zowel VDAB als UNIZO zien dat als een prioritaire uitdaging.

Het publiek kreeg ruim de kans om vragen te stellen aan de panelleden. Voornamelijk leerkrachten en mensen uit het bedrijfsleven uitten hun bezorgdheden. Zij menen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat, voornamelijk de taalkennis en maken zich zorgen over de begeleiding van de studenten met een vreemde origine.

Er werd nog lang nagepraat bij een hapje en een drankje.

Frederik Vandenbossche, MR Ronse Taalgrens

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Auteur:
Marc Bulté

Gepubliceerd op:
17 October 2023 15:45