Image

Op vrijdag 28 april was een delegatie van de Marnixring te gast (in ‘tenue de ville’ zoals gevraagd in de uitnodiging) op een ontvangst die werd aangeboden door de heer Jan Lagasse, honorair consul-generaal van Nederland in Gent naar aanleiding van Koningsdag, de verjaardag van Z.M. koning Willem Alexander.

Deze ontvangst vond plaats op een historische locatie: de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis. Hier werd op 8 november 1576 de overeenkomst ondertekend waarbij de Staten van Brabant, Vlaanderen, Artesië en Henegouwen zich aaneensloten met de Staten van Holland en Zeeland in een ‘Generale Unie’ onder stadhouder Willem van Oranje. Voortaan zouden deze gewesten zonder tussenkomst van de vorst (Filips II) kunnen beslissen over oorlog en vrede en hun eigen politieke toekomst in handen nemen. De eenheid tussen de 17 gewesten van de Lage Landen was spijtig genoeg van korte duur. De godsdienstige tegenstellingen bleken te sterk en reeds drie jaar later werd er een einde gemaakt aan dit staatskundig experiment, door respectievelijk de Unie van Atrecht (6 januari 1579) en de Nadere Unie (Unie van Utrecht – 23 januari 1579). 

Na het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus hadden we de gelegenheid om kennis te maken met de Nederlandse ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan en met mevrouw Karen van Stegeren, consul-generaal van Nederland in Antwerpen. We hebben beide excellenties prompt uitgenodigd om aanwezig te zijn op de herdenking van het feit dat Marnix van Sint-Aldegonde op 16 december van dit jaar 425 jaar geleden overleden is in Antwerpen.

Peter De Vos, algemeen protocolmeester

Over dit bericht

Ring:
MRIS
[Werkgroep - Marnixkrant]

Auteur:
Marc Bulté

Gepubliceerd op:
8 July 2023 20:30