Image

Ook in 2023 kon onze Ring al rekenen op interessante voordrachten en gespreksonderwerpen en dito sprekers. Zo kwamen achtereenvolgens Taiwan (dr. Werner Somers), de parlementaire democratie ( dhr. Ignace Vandewalle) en het klimaat (prof. dr. Kees de Lange) aan bod. Hoogtepunt van dit voorjaar was echter de causerie op 10 mei van professor Kerkelijk Recht Rik Torfs waarbij hij zijn recentste boek ‘Tijdgeest’ kwam voorstellen. Het was dan ook niet te verwonderen dat de maximumcapaciteit van vijftig personen van onze vergaderruimte al vlug volgeboekt was.

Gedurende de voordracht was het muisstil, zij het nu en dan onderbroken door uitingen van lachlust. Prof. Torfs toonde zich niet alleen een begenadigd en boeiend verteller maar bezit bovendien de gave van fijne humor. Dit alles zonder ook maar één spiekbriefje of technisch hulpmiddel.

De voordracht in dit verslagje samenvatten is onbegonnen werk, zo ook trouwens zijn boek, dat vlot van de hand ging. Toch kort enkele items die ons bijgebleven zijn .

Spreker hekelde de nieuwe taboes die de laatste tijd in onze maatschappij steeds meer opduiken. Oude taboes zijn gelukkig verdwenen - denken we maar aan o.a. allerhande regels van de Kerk – maar worden vervangen door nieuwe. Zonder het woord ook maar één keer te vermelden – we vinden het ook niet terug in zijn boek- had hij het duidelijk over woke-gerelateerde onderwerpen. Meer in het algemeen stelde spreker vast dat de vrije meningsuiting steeds meer gekortwiekt wordt door een onlogische vermenging van recht en morele principes. Eenieder heeft recht op zijn mening – ook al is het een in veler ogen verwerpelijke – zolang er maar niet opgeroepen wordt tot vernielingen of fysiek geweld. De cancelcultuur betekent een verarming van het debat en uitsluiting van andersdenkenden.

Ook aan de verhouding dader/slachtoffer werd aandacht besteed. De neiging bestaat om in deze tijd een zodanige empathie voor het slachtofferschap tentoon te spreiden dat de rechten van de mogelijke dader in het gevaar kunnen komen. Dat kan het principe van ‘een verdachte is niet schuldig zolang die schuld niet bewezen is’ in het gedrang brengen.

De voordracht eindigde met een positieve noot, zo ook het boek : ‘Hoe omgaan met de tijdgeest ?’ Rik Torfs geeft daarvoor drie manieren :

  1. Humor met een dosis relativerende ironie, wat nog iets anders is dan cynisme of sarcasme . Maar ‘wat niet lachend kan gezegd worden, is de waarheid niet’ om de lijfspreuk van een ons aller bekend weekblad te citeren.
  2. Een eigen weg bewandelen.
  3. De weg van onthechting en verinnerlijking en het principe ‘laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet’ huldigen.

Voor wie wil weten wat daarmee allemaal bedoeld wordt, kunnen we slechts verwijzen naar de lectuur van zijn boek.

Na de voordracht was er nog kort gelegenheid tot het stellen van vragen. Zo kwam de vraag naar sprekers korte politieke loopbaan als senator van CD&V. Wat hem opviel en stoorde was ook daar het gebrek aan open debat en individuele vrije meningsuiting . Er een afwijkende mening op nahouden van wat het partijstandpunt voorschrijft wordt niet gewaardeerd. Het wordt mogelijks bestraft met een onverkiesbare plaats op de lijst bij de volgende verkiezingen. Wie van zijn politieke carrière moet leven, denkt dus tweemaal na !

Zoals gebruikelijk ging onze bijeenkomst gepaard met een verzorgde maaltijd in onze stek, het 'Huidevettershuis' . Bovendien mochten we voor de derde maand op rij een nieuw Ringlid verwelkomen. Proficiat aan onze vierentwintigste telg Marie, die niet alleen bijdraagt tot ons jong imago maar ook samen met haar meter Barbara en recente aanwinst Mieke zorgt voor een sterke vrouwelijke inbreng.

Jan Gunst, MR Jan III van Renesse, Brugge

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Auteur:
Marc Bulté

Gepubliceerd op:
3 June 2023 13:15