Image

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen door het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, in een geest van vriendschap en dienstbetoon en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede.

De vzw Brugse welzijnsschakel Integraal heeft tot doel, met de steun van talrijke vrijwilligers, armoede uit te sluiten en kansarmen in de maatschappij te helpen integreren, onder meer door huiswerkbegeleiding van jongeren met een migratieachtergrond, lessen Nederlands aan anderstalige volwassenen, individuele begeleiding van jongvolwassenen die hun kansen op de arbeidsmarkt willen verbeteren door een voortgezette opleiding. Een belangrijk deelaspect bij de autochtone en anderstalige kinderen, jongeren en volwassenen is het ondersteunen van hun ICT-vaardigheden.

Onze samenwerking met en steun aan de vzw Integraal beantwoordt aan deze doelstellingen: leden en sympathisanten van onze ring fungeren als vrijwilliger bij Integraal en MR Brugge Simon Stevin steunt Integraal ook financieel. In navolging van eerdere acties en concerten voert onze ring een wijnverkoopactie en zo kon deze chequeoverhandiging ook in 2021 en 2022 plaatsvinden, toen het cruciaal was dat de ondersteuning van kansarmen, ook in gewijzigde vorm en met mondmasker, kon blijven doorgaan, zeker gelet op de komst naar ons land van vluchtelingen uit Oekraïne en de bijkomende stressfactor van de energiecrisis.

De gewijzigde geopolitieke en conjuncturele situatie zorgt ervoor dat Integraal telkens weer voor nieuwe uitdagingen staat en voor het jaar 2023 en de volgende jaren zal het kostenbudget aanzienlijk hoger uitvallen.

De overhandiging van de cheque vond plaats in Rozendal 5 te Brugge op woensdag 12 april 2023 om 18 uur.

Over dit bericht

Ring:
Brugge Simon Stevin

Auteur:
Annemie Vindevogel

Gepubliceerd op:
29 April 2023 11:55