Elk jaar organiseert onze ring een academische zitting in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar hebben we Jurgen Constandt als spreker kunnen strikken. OP ZONDAG 25 JUNI 2023 OM 11 U IN HET CULTUREEL CENTRUM DEN BLANK IN OVERIJSE.


De voorzitter van het VNZ en laureaat van de Orde van de Vlaamse Leeuw in 2022, ook de ringvoorzitter van Mechelen Gaston Feremans, zal de omvang en complexiteit van de sociale zekerheid uitvoerig uit de doeken doen.
Uiteraard staat hij ook stil bij de verschillende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid. De jaarlijkse geldstroom van meer dan 10 miljard euro naar Wallonië is immers niet de enige reden voor deze Vlaamse eis.

Vlaanderen moet in de eerste plaats een eigen sociaal beleid kunnen voeren, aangepast aan de noden en behoeften van de Vlaamse bevolking (eigen klemtonen). Hij zal de verschillende medische cultuur illustreren aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk. Om een écht doeltreffend gezins- en bejaardenbeleid, gezondheids- en tewerkstellingsbeleid te kunnen realiseren zijn homogene bevoegdheidspakketten een absolute noodzaak.

De raakpunten tussen sociale zekerheid en de Vlaamse bevoegdheden zijn veel intenser dan deze met de andere federale materies, nl. justitie, defensie, buitenlandse zaken, …

Ten slotte zal hij ook de rol van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds hierbij graag toelichten. Stof genoeg dus voor een beklijvende lezing!

Over dit bericht

Ring:
Overijse De Vrijheijt

Auteur:
Hendrik Paternoster

Gepubliceerd op:
22 April 2023 11:25