Image

“Het gezegde ‘geen sant in eigen land’ is zeker van toepassing op Diestenaar Louis Cruls die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de jonge staat Brazilië” stelt Mark Van der Borgt, voorzitter van de Marnixring ‘Diest Oranjestad’. “Onze organisatie zet zich in voor de uitstraling van onze cultuur en onze taal en heeft zeker een boontje voor Vlamingen die zich in de wereld verdienstelijk hebben gemaakt. Daarom hadden we historicus Stijn Hiers uitgenodigd om over deze belangrijke aardrijkskundige te komen spreken.”

Historicus en drankenkenner Stijn Hiers komt vaak in Brazilië. Daar viel hem de naam van Louis Ferdinand Cruls op die in Diest werd geboren in 1848. “In Brazilië kent iedereen deze Vlaamse astronoom en geograaf die na zijn studies aan de Gentse universiteit en een korte militaire loopbaan op uitnodiging van een vriend naar de jonge Braziliaanse staat trok” vertelt Hiers. “Hij ontdekt het enorme potentieel van dit immens grote land en wordt na een aantal jaren (1881) benoemd als directeur van het Sterrenkundig Observatorium van Rio de Janeiro en neemt deel aan belangrijke internationale congressen.”

Volgens Hiers ligt zijn grootste verdienste echter in de zoektocht naar een geschikt gebied om een nieuwe centraal gelegen Braziliaanse hoofdstad te stichten. “Met een groep ontdekkingsreizigers bakent hij een gebied van 14.400 vierkante km af die later bekend wordt als de "rechthoek van Cruls". De nieuwe hoofdstad Brasilia wordt pas echter vanaf 1960 op basis van zijn rapporten gebouwd”, vertelt Hiers.

“In de jaren negentig werd even kort aandacht besteed aan deze Braziliaanse Diestenaar” vertelt Marnixringvoorzitter Mark Van Der Borgt, “er werd toen onder impuls van een herdenkingscomité een bord gehangen aan zijn geboortehuis in de Overstraat. Het zou leuk zijn mochten we nog iemand kunnen ontmoeten die daar toen bij betrokken was!”

Van Der Borgt verklaart de belangstelling van zijn vereniging voor Cruls: “De Marnixring is een organisatie, een serviceclub eigenlijk, die vooral begaan is met de Nederlandstalige cultuur en identiteit in de Lage Landen. We vinden het daarom ook belangrijk te weten welke rol Vlamingen in de wereld spelen en hebben gespeeld. Dit kan inspirerend werken voor onze samenleving die toch nood heeft aan inspiratie en zingeving om onze cultuurgemeenschap te versterken” vertelt de voorzitter van de Diestse Marnixring. “Daarvoor ontwikkelen we verschillende initiatieven waarbij we ons laten inspireren door de historische figuur van Marnix, heer van Sint-Aldegonde die een belangrijke rol heeft gespeeld in de opstand van de Nederlanden tegen het Spaanse schrikbewind in de zestiende eeuw.”

“Het feit dat Diest een Oranjestad is, was voor ons een extra motivatie om begin 2022 een nieuwe plaatselijke afdeling op te richten van de Marnixring Internationale Serviceclub die met meer dan 60 afdelingen meer dan 1200 leden verenigt” duidt Van Der Borgt. Maar we richten ons niet alleen op Diestenaars maar op iedereen in het Hageland. We komen maandelijks samen en vaak is er een spreker met een historisch of actueel onderwerp. De rode draad is steeds het versterken van onze samenhorigheid en het werken aan de uitstraling van onze Nederlandse taal en cultuur. Tijdens een diner laten we de spreker aan het woord en discussiëren we met hem. Met Hiers die kwam vertellen over Cruls als bijzondere Diestenaar waren we heel blij dat we een lokale persoonlijkheid onder de aandacht konden brengen. Dat willen we nog doen, mensen van hier die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld herontdekken. Onze volgende activiteit op dinsdagavond 9 mei is echter van een andere aard. Dan hebben we de filosoof en columnist Johan Sanctorum uitgenodigd die ons komt vertellen over zijn boek “Kakistocratie” waarbij hij het conglomeraat van de politieke elite en de pers over de hekel haalt.”

Wie interesse heeft in de werking van de Diestse Marnixring kan terecht bij de voorzitter op het telefoonnummer 0475 26 71 65. Je kan de organisatie ook vinden op Facebook.

Meer over Louis Cruls vind je ook hier http://www.maartenlambrechts.b...

Over dit bericht

Ring:
Diest Oranjestad

Auteur:
Joris De Vriendt

Gepubliceerd op:
21 April 2023 22:45