Image

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag op 11 juli, werd Jürgen Constandt, lid van Marnixring Mechelen Gaston Feremans, opgenomen in de Orde van de Vlaamse Leeuw. Jürgen Constandt was jarenlang algemeen directeur van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds.

De zilveren plaquette van de orde gaat al meer dan dertig jaar naar een persoon die zich verdienstelijk maakt door een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap, die prestaties levert die de integratie van de Nederlanden bevorderen en initiatieven opstart die de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur ten goede komen.

De laureaat voegt zich daarmee op de lijst van gelauwerden met als een illustere blikvangers Gaston Durnez, Aloïs Gerlo, Jozef Van Overstraeten, Jeroen Brouwers, Manu Ruys, Luc Van Den Brande, Rik Van Cauwelaert …

 

Jürgen Constandt is het tweede marnixringlid dat de Orde van de Vlaamse Leeuw krijgt uitgereikt. In 2008 viel de eer te beurt aan professor Frans-Jos Verdoodt, lid van Marnixring Gent Borluut.

 

In zijn laudatio loofde professor Matthias Storme, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw, de laureaat voor de ijver die hij aan de dag legt voor een Vlaamse sociale zekerheid en de bijdragen die hij levert aan het sociale gelaat van de Vlaamse Beweging. In zijn wederwoord droeg de Mechelaar zijn ereteken op aan alle medewerkers en bestuurders van het VNZ, de leden van het Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen en het AktieKomitée Vlaamse sociale Zekerheid, aan zijn vrienden bij Pro Flandria en de Marnixring en aan zijn naaste familieleden. Het is niet meer dan rechtvaardig om hen deel te laten uitmaken van deze bekroning, aldus de laureaat.

 

De uitreiking van het ereteken vond plaats in een afgeladen stadsfeestzaal van Aalst. Gelegenheidstoespraken werden gehouden door Christoph D’Haese, burgemeester van Aalst en An De Moor, voorzitter van de ‘Vlaanderen Feest!’ Het zeer gesmaakt muzikaal intermezzo werd verzorgd door ‘IJsbrand’.

 

Marc Bulté

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Gepubliceerd op:
9 July 2022 21:27