Image

Toespraak van gedelegeerd bestuurder Annemie Charlier op tekst van algemeen voorzitter Dirk Van Besien ter gelegenheid van de opname van de leden van de ring Cecilia Callebert

Geachte genodigden, geachte leden en bestuur van Marnixring Cecilia Callebert, de opname van een nieuwe ring stemt ons allen tot vreugde niet alleen omdat dit -na enkele moeilijke coronajaren tijdens dewelke veel activiteiten in de kiem gesmoord werden – bewijst dat er nog mensen gevonden worden die het Marnixringideaal onderschrijven‚ namelijk te DIENEN.
Onze doelstelling is de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen. De middelen daartoe zijn verdraagzaamheid, pluralisme, vriendschap onder de leden, aanvaarden van politieke en filosofische verscheidenheid: dit zijn de bindmiddelen die onze mooie vereniging reeds meer dan een halve eeuw levenskracht gegeven hebben. Voor het verder uitdragen van deze boodschap rekenen wij op jullie, een jonge dynamische groep gesitueerd in het hart van West-Vlaanderen
waar de ondernemingsgeest in de genen zit!
Het brengt mij tot enkele beschouwingen over de ringwerking: iedere ring kiest zelfstandig zijn manier van werken‚ nodigt sprekers uit, organiseert culturele en ontspanningsactiviteiten conform onze grondbeginselen maar er blijft een solidariteit met het geheel. Daarvoor hebben we de regiowerking die zorgt voor overleg met de buurringen en het samen organiseren van activiteiten; ook wordt af en toe overlegd hoe gemeenschappelijke problemen aangepakt worden. Er is eveneens een connectie met het hoofdbestuur en de raad van bestuur; zeker niet om te betuttelen of eisen te stellen die initiatieven fnuiken maar juist om technisch en administratief bij te staan waar het nodig is. Met de meer dan zestig afdelingen en een goed werkend secretariaat zijn wij geen kleine vereniging.
  
Wat verdraagzaamheid en pluralisme betreft: toegegeven, dit is soms een moeilijke oefening maar juist door dit consequent toe te passen is de Marnixring groot geworden. We kunnen niet genoeg benadrukken dat we dit engagement moeten koesteren en promoten zoals we beloofd hebben bij onze toetreding tot de Marnixring: mogen we stellen ‘geen woorden maar daden! Op die manier verwerven wij gezag en invloed om onze taal en cultuur te promoten in onze maatschappij en ook in Europa op voorwaarde dat gehoor verleend wordt aan onze gerechtvaardigde eisen: ‘Vlamingen zijn om Europeeërs te worden’ (A. Vermeylen). Alleen als respect opgebracht wordt voor de eigenheid van elk volk, elke cultuur, kan er meegewerkt worden aan een Europese gemeenschap.

Wat vriendschap betreft: de latijnen hadden daarvoor een goede formulering: ‘Hetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat pas is de ware vriendschap! Voor ons is het duidelijk: wij willen een beter, mooier en Vlaamser Vlaanderen, een zelfbewust Vlaanderen dat niet opkijkt naar vreemde machthebbers, een Vlaanderen dat zijn eigen taal verzorgt, zijn eigen cultuur en geschiedenis waardeert.

Wat de taalpolitiek van onze overheid en inzonderheid ons onderwijs betreft: ons volk is altijd taalgevoelig geweest en wij allen leren gemakkelijk andere talen aan maar vergeef me want het wordt misschien een obsessie: is het daarom nodig onze woordenschat te laten infiltreren door vooral Engelstalige termen die
geen enkele meerwaarde genereren?… plots hebben wij geen kinderen meer maar ‘kids’ (wat nog andere betekenissen heeft), gaan we niet meer beraadslagen maar ‘brainstormen’ en moeten we vooral allemaal ‘woke‘ zijn! In de huidige context moet de Marnixring het voortouw nemen in het bestrijden van deze
kwaal: ooit heb ik dit ’sluipend gif’ genoemd en ik blijf ervan overtuigd. Maar ook ben ik zeker dat werk en inzet veel kan overwinnen!
 
Beste vriendinnen van Marnixring Cecilia Callebert, jullie wacht een zware taak, een opdracht ten dienste van onze gemeenschap … Het doet mij denken aan een vers van Wies Moens uit de bundel ‘De Boodschap’:

Laat me mijn ziel dragen in het gedrang!
tussen geringen staan en hun ogen richten,
naar boven waar blinken uw eeuwige sterren.
Ik wil een snoeier zijn in de wijngaard,
een werkman bij de druivenpersen!
Het ga jullie goed!
 
Namens de raad van bestuur en de ganse Marnixringfamilie wens ik jullie alle succes toe.
Dank voor jullie inzet en enthousiasme.
 
Dirk W.J.C. Van Besien,
Algemeen Voorzitter
1 juni 2022

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Gepubliceerd op:
7 July 2022 14:17