Image

Een nieuwe loot aan de stam van de Marnixringfamilie ...
 
We schrijven dinsdag 8 maart 2022. Op de Grote Markt in Diest, in restaurant ‘In den Zoeten Inval’, een mooi en schilderachtig pand uit 1711, houdt een gezelschap van 15 personen een nieuwe boreling boven de doopvont. Diest, de enige Vlaamse Oranjestad, krijgt nu eindelijk ook haar Marnixring!

Met veel geestdrift zijn Hagen Goyvaerts, Frans Vandenbosch, Hilde Kaspers, Joris De Vriendt, Rombout Van der Borgt, Reinout Mechant en Frank Desmet ingegaan op de vraag van initiatiefnemer Mark Van der Borgt (MR-Noordrand) om mee de schouders te zetten onder deze nieuwe Brabantse ring. Algemeen protocolmeester Peter De Vos, bestuurder Nico Stassen en huisfotograaf MRIS Cathy Bourgeos vertegenwoordigden het hoofdbestuur. Ook de 2 peterringen stuurden afgevaardigden;
voor MR Mechelen Gaston Feremans waren aanwezig Toon Pans, Jürgen Constandt en Bart De Nijn, voor MR Noordrand gaven Erik Binst en Frédéric Erens present.

Mark Van der Borgt verwelkomde de gasten en legde uit hoe de aanzet is gegeven tot het oprichten van de Diestse ring en hoe zij de evolutie en de opdracht voor hun ring zien. En ‘nomen sit omen’, deze zal, hoe kan het ook anders, de naam dragen van Marnixring Diest Oranjestad. Enerzijds als duidelijke verwijzing
naar de stad die ca. 300 jaar in bezit geweest is van de Oranjes en anderzijds naar de band van Marnixring met de Heel-Nederlandse identiteit. De leden hopen dat de nieuwe ring geïnstalleerd zal kunnen worden in 2023, wat prachtig zou samenvallen met de zestigste verjaardag van het ‘Vriendschapsverdrag van de Unie van
Oranjesteden’ (Breda, Orange, Dillenburg en Diest).
 
Algemeen protocolmeester Peter De Vos verwelkomde de oprichting van de nieuwe ring en zegde alle steun toe van het nationale bestuur. Met dit initiatief groeit de Marnixringfamilie terug aan, een verheugend feit, zegde Peter. Hij verduidelijkte nog de werking van de vereniging en haar geledingen. Bestuurder Nico Stassen gaf een gesmaakte uiteenzetting over de webstek en de digitale mogelijkheden en de hulp die het bestuur daarbij aanreikt als het nodig is.
Aan de hand van een schermpresentatie belichtte ringvoorzitter Toon Pans (Mechelen Gaston Feremans) de eigenlijke ringwerking en gaf voorbeelden vanuit de ervaring en traditie van zijn Mechelse ring, peterring van Noordrand, Klein-Brabant en nu Diest. Hij beloofde ook de steun van het bestuur en de leden aan het nieuwe petekind.
Tot slot kwam Frédéric Erens, ondervoorzitter van Marnixring Noordrand, met 3 leden aanwezig op de oprichting van de nieuwe ring, de steun van Noordrand toezeggen en drukte de hoop uit dat Diest Oranjestad mag groeien en bloeien, zoals de peterringen waaruit hij voortspruit.

De aanzet is gegeven en de nieuwe ring maakt zich op voor een gedegen werking overeenkomstig het motto van de ringfiguur Filips Willem, Prins van Oranje en heer van Diest : “Volhardend ga ik verder”, door de ring gekozen tot ringmotto.

Mark Van Der Borgt
MR Noordrand

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Gepubliceerd op:
7 July 2022 13:53