Image

Debatavond - MIGRATIE & INTEGRATIE


Migratie en Integratie

Debatavond -  MIGRATIE & INTEGRATIE

Donderdag 19 oktober 2017 om 19.30 uur in Cityscoop - Gasstraat 25, Roeselare

 

De Marnixring Roeselare-Tielt De Blauwvoet organiseert op donderdag 19 oktober 2017 zijn tweejaarlijkse debatavond met als onderwerp één van de gespreksthema’s van 2017: “Migratie en Integratie”. Deze debatavond wordt gemodereerd door Johny Vansevenant en als panelleden hebben we: Jens Franssen, Jean-Marie Dedecker, Wim van Rooy, Wouter De Vriendt en Patrick Loobuyck. Het is de bedoeling dat allerlei verschillende standpunten aan bod zullen komen. Uiteraard wordt dit een zeer interessante avond en we verwachten een 300-tal aanwezigen.
Waarom aan deze activiteit deelnemen? Migratie en Integratie is een brandend actueel en uiterst belangrijk probleem voor onze maatschappij en in het bijzonder voor de komende generaties. Het voeren van een maatschappelijk debat kan leiden tot nieuwe inzichten, die kunnen bijdragen tot een consensus.
Na het debat (22h) volgt er een uitgebreide receptie (inclusief).


Inschrijving vóór 12 oktober mits betaling van € 35,00 per persoon op bankrekeningnummer BE44 7330 5761 9545 KREDBEBB met vermelding  “Debat 2017” en de namen van de deelnemende personen. Enkel betaling geldt als inschrijving!Bijlagen:

1. Brief.pdf 2. Uitnodiging.pdf

Over dit bericht

Ring:
Roeselare Tielt De Blauwvoet

Gepubliceerd op:
28 September 2017 19:30