Image

De Marnixring Kempenlandt nodigt u uit op zijn maandelijkse ringvergadering met een lezing van prof. dr. Herman Matthijs.

Herman Matthijs is gewoon hoogleraar en doceert publieke en openbare financiën aan de UGent en de VUB. Hij is onder meer lid van de Hoge Raad van Financiën, voorzitter van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en volgt de overheidsadministratie en -begrotingen op.

Herman Matthijs is tevens expert inzake inlichtingendiensten en Amerikakenner. Hij schrijft regelmatig opiniestukken over financiële en politieke aangelegenheden.

Plaats: salons Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee

PROGRAMMA:
18.45u: verwelkoming met stijlvolle receptie
19.30u: lezing door Herman Matthijs
20.30u: gezellige maaltijd, vraagstelling en napraten met koffie
23.00u: slot

Deelname aan de lezing met receptie vooraf bedraagt 17 euro. Indien u eveneens wenst in te schrijven voor het vriendenmaal dat traditiegetrouw gepaard gaat bij een vergadering van de Marnixring, gelieve dan voor vrijdag 14 juni 69 euro p.p. over te maken op rek. nr. BE79 4187 0374 3133 van Marnixring Kempenlandt met vermelding Lezing HM + uw naam. Meer informatie bij protocolmeester Jan Stevens op 0477 34 87 63 of op onze
webstek https://marnixring-kempenlandt

Praktische informatie

Organisator:
Kempenlandt

Startdatum:
20 June 2024 18:45

Einddatum:
20 June 2024 23:00