Γ‰chte viering van de Vlaamse feestdag !

Gastspreker: Rik Torfs

Koor: Korilee olv Lode Tooten uit Leest.

Nadien: (gratis !) RECEPTIE

Iedereen welkom ! (dit jaar is bescherming tegen zon en/of regen voorzien)

Praktische informatie

Organisator:
Mechelen Gaston Feremans

Startdatum:
11 July 2024 15:00

Einddatum:
11 July 2024 15:00