De technologie evolueert razendsnel: auto's zijn rijdende computers geworden. In de toekomst zullen we minder en minder nog zelf onze wagen besturen tot op het punt dat het voertuig er in slaagt de volledige rijtaak van de bestuurder over te nemen. Tegelijk evolueren we steeds meer van autobezit (waarbij de eigenaar een eigen voertuig bezit) naar vormen van gedeelde mobiliteit (waarbij van mobiliteitsdiensten en gedeelde voertuigen gebruikgemaakt wordt). De verwachting is dat deze evoluties belangrijke maatschappelijke gevolgen zullen hebben voor de verkeersveiligheid, de inrichting van onze wegen en steden, files, energiegebruik, enzovoort.

In de tussenliggende fases naar volledig autonoom rijden zijn er echter nog serieuze uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van de verkeersveiligheid, technologie, ethische aspecten, aansprakelijkheid, inrichting van wegen, cybersecurity.

Prof. Dr. Tom Brijs geeft ons een actueel overzicht. De vertrekbasis van de presentatie is het boek “Autonome motorvoertuigen” dat in december 2020 is verschenen en waarin Tom Brijs het hoofdstuk over verkeersveiligheid van autonome voertuigen voor zijn rekening nam. Hij zal ingaan op de geschiedenis van autonoom rijden, de technologie die bij autonoom rijden komt kijken, de huidige stand van de technologie en de uitdagingen die er nog voor ons liggen.

Autonoom rijden lijkt immers nog niet meteen voor morgen te zijn.

Praktische informatie

Organisator:
Waregem Leeuwercke

Startdatum:
16 May 2024 19:30

Einddatum:
16 May 2024 19:30