Image

‘Naar een Vlaamse sociale zekerheid en de rol van

het Vlaams &Neutraal Ziekenfonds daarbij’

Deze lezing, voorafgegaan door een eetmaal, heeft plaats op donderdag 21 september 2023
in het restaurant “De Kapblok” Brusselsesteenweg 361 te 1731 Asse

Aanvang: 19.30 uur

Deelname in de kosten: 55.00 euro per persoon

Inschrijven via rene.gemma@telenet.be voor zaterdag 16 september 2023.

Gelieve het bedrag te storten op rekening nr. BE30 4330 1479 1111 van Marnixring Asse Hoppeland

Praktische informatie

Organisator:
Asse Hoppeland

Startdatum:
21 September 2023 19:30

Einddatum:
21 September 2023 19:30