Image

EGTS zijn in het leven geroepen om grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking tussen de lidstaten of hun regionale en lokale overheden te vergemakkelijken. Dankzij de EGTS kunnen deze partners gezamenlijke projecten uitvoeren, expertise uitwisselen en de ruimtelijke ordening beter coördineren. De EGTS Linieland van Waas en Hulst richt zich op het initiëren en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, wonen en leefbaarheid. Richard Meersschaert is directeur van EGTS Linieland van Waas en Hulst en zal ons vertellen over de werking van deze organisatie.

Praktische informatie

Organisator:
Sas van Gent De 4 Ambachten

Startdatum:
23 March 2023 19:00

Einddatum:
23 March 2023 22:00