Afbeelding

Historiek en stichters

De naam Marnixring verwijst naar de 16de eeuwse figuur van Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging heeft belichaamd.

Benaming

De naam Marnixring verwijst naar de 16de eeuwse figuur van Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging heeft belichaamd.

Historiek

In 1967 kwam een aantal personen bijeen in “de Kalvaar” te Voorde en vanaf 1968 eveneens te Brussel. Ook in Antwerpen, Gent, Kortrijk ontstond belangstelling.

Dit leidde tot de officiële stichting van de vereniging zonder winstoogmerk MARNIXRING op 3 december 1968. De statuten verschenen in het Belgisch Staats- blad van 30 januari 1969. De toenmalige stichters waren:

† Remi BOGAERT

† Maurice CHEVALIER

† Fritz DE BISSCHOP Albert DE BRUYNE

† Jos DE MONT (Zuid-Oost-Vlaanderen)

Luc DESCAMPS (Kortrijk Broel)

† José DE SCHAEPMEESTER (Kortrijk Broel)

† Gust DE SWAEF

† Maurits DE WULF

† Jan GORIS

† Bill HIERS

† Etienne LE COMPTE

† Jos MERTENS (Zuid-Oost-Vlaanderen)

André MONTEYNE (Brussel De Geus)

† Marcel NOTEBAERT

† Paul VAN DEN NOORTGATE

† Hein VAN DEN BREMPT (Brussel T’Serclaes)

† Jacques VERSYCK

† Raymond VINDEVOGEL (Ronse Taalgrens)

In 1968 waren al lid van de Marnixring, samen met de stichters, voordat deze officieel tot vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht op 3 december 1968 (statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1969):

† Herman DE FEYTER

Roger DEMEDTS

Karel DE CONINCK (Sotteghem)

Foto's: bron Wikipedia