Ik verklaar hierbij dat ik de ‘Verklaring inzake de persoonlijke levenssfeer’ en ‘De algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de Marnixring webstek’ van de Marnixring Internationale Serviceclub heb gelezen, begrijp en aanvaard.

Web documents

Search
Gegevens logo Marnixring
Cirkel is oranje (pantonekleur PMS021) op wit veld en het woord Marnixring is blauw (pantonekleur PMS266) Font : candara of century gothic