Zondag 25 februari 2018 - Feestviering 50 jaar Marnixring

Afbeelding: 

Jubileumjaar schitterend ingezet te Ninove !

 

Op 25 februari 2018 vierde ring 1, Zuid-Oost Vlaanderen vzw, haar tiende lustrum en dat was meteen het startschot voor de viering van 50 jaar Marnixring Internationale serviceclub. In de meest prestigieuze locatie die men zich in Ninove kan voorstellen, de monumentale abdijkerk, brachten het koor Gaudicanto, onder leiding van Marc Gerain en orgelist Joris Verdin een gevarieerd concert met uitsluitend werken van componisten uit de Lage Landen. De talrijke aanwezigen luisterden eerst naar de Marnixhymne van Willy Appermont, vervolgens kwamen werken van Lupus Hellinck, Adriaan Willaert, Kristiaan Van Ingelgem, Abraham van den Kerckhoven, Peter Benoit e.a. aan bod.

Bijzonder veel aandacht ging naar ‘In Vredesnaam’,  een compositie van Marnixringstichter Jos Mertens op een tekst van de Ninoofse stadsdichter Willy Verhegghe. Het concert werd afgesloten met een korte toespraak van Algemeen Voorzitter Jan Verleysen, die aan de 400 toehoorders de werking van de Marnixring verduidelijkte.

 

Voorafgaand aan het concert was het stichtingslokaal in ‘De Kalvaar’ te Voorde overvol gelopen met Marnixvrienden en -vriendinnen voor de academische zitting. Het eerste woord was voor medestichter Jos Mertens die een bijwijlen emotionele toespraak hield over het ontstaan van de Marnixring. Zijn hartewens, ‘ Hou onze Marnixring in stand en verdedig onze taal en cultuur met hand en tand… en met verstand ! ’ lokte een stormachtig applaus uit.

Veerle Cosyns, schepen van cultuur van de stad Ninove schetste een beeld van de bijzondere waarde van het verenigingsleven in Vlaanderen en eindigde haar betoog met boeiende raadgevingen over hoe men in een vereniging het best omgaat met nieuwe leden. Wij nemen de tips mee. De toespraak van mevr. Cosyns kan geraapleegd worden op de site van Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen.

 

De bekende journalist en columnist Rik Van Cauwelaert, erepenningdrager van de Marnixring nota bene, trok van leer tegen de rage van de verengelsing in het Hoger Onderwijs.  Daarbij citeerde hij o.m. Bruno De Wever die in ‘Wetenschappelijke Tijdingen’ de vinger op de wonde legde. De mantra is dat de Vlaamse universiteiten meer in het Engels willen gaan onderwijzen om de concurrentiestrijd op de 'onderwijsmarkt' niet te verliezen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het aantrekken van meer buitenlandse studenten. Als men op die weg voortgaat is de vrees gegrond dat  Nederlandstalig Hoger Onderwijs tweederangs wordt. Bovendien is dat slecht nieuws voor Vlaamse studenten die bij de overstap van Middelbaar naar Hoger Onderwijs een bijkomende kloof moeten overbruggen.

 

We beleefden een bijzonder moment toen ringvoorzitter Paul-Emiel Geerts de drie nog levende stichters (1968) Jos Mertens (MR Zuid-Oost Vlaanderen), Luc Descamps (MR Kortrijk Broel) en André Monteyne (MR Brussel Hoodstad) in de bloementjes zette. Alhoewel, bloemen is veel gezegd, het was Champagne!

 

Met het zingen van ‘De Vlaamse Leeuw’ werd het academisch gedeelte afgesloten, waarna Marnixvriedschappen werden herbevestigd op de receptie.

 

De videoreportage van deze academische zitting kan men hier bekijken.  

 

Verslag: Marc Bulté,  Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen