Woensdag 04/03: Marcel GUNST praat over "Vlaanderen strategisch..."

Vlaanderen heeft een identitair bewustzijn, een geopolitieke visie en een breed strategisch inzicht nodig. “Vlaanderen strategisch” gaat over Vlaanderens onafhankelijkheid, het identiteitsvraagstuk, de toekomstprojecten, en Vlaanderen op de Planeet Aarde...!

 


Beste vrienden en sympathisanten van de Marnixring,

 

 

De spreker die we voorzien hadden voor onze vergadering van volgende week woensdag, dhr Luc PAUWELS, is door ziekte geveld en heeft helaas moeten afhaken.

 

Gelukkig hebben we onmiddellijk dhr Marcel GUNST van MR Noordrand bereid gevonden om te komen spreken. Het onderwerp van zijn lezing is niet hetzelfde uiteraard, maar het loopt wel parallel. Marcel zal het hebben over de verschillende fasen en facetten van een  strategie die Vlaanderen nodig heeft om zich vrijer, sneller en beter te ontwikkelen dan de laatste pakweg 200 jaar. De leidraad van zijn lezing is zijn boek “Vlaanderen strategisch”, en dus toekomstgericht.

 

Meer uitleg over de gastspreker en de inhoud van zijn lezing vindt U in bijgevoegde folder, waar trouwens ook alle praktische informatie van onze vergadering te vinden is.

 

Inschrijven kan tot ten laatste maandag 2 maart e.k. bij onze Protocolmeester Remy Appermont op zijn e-adres:   r.appermont01@telenet.be


Wij zien elkaar graag volgende week woensdag.

Ring:
Land van Playsantië
Datum:
20-02-2020