Wij zijn de Marnixring !

Niemand anders mag spreken in onze naam !

Mededeling van de Raad van Bestuur !

 

In de PANO-uitzending van woensdag 5 september werden de activiteiten van de groep Schild en Vrienden door de VRT gevolgd. In deze uitzending werd er een fragment vertoond waarin de verantwoordelijke van deze groep als gastspreker optrad op een maandvergadering van een van de ringen van de Marnixring Internationale Serviceclub.

 

De Marnixring heeft als doelstelling, het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, los van elke levensbeschouwelijke en politieke overtuiging.

 

Binnen onze serviceclub is het gebruikelijk om op de bijeenkomsten van onze ringen het woord te geven aan externe sprekers uit alle ideologische, maatschappelijke en politieke milieus. De ringen kunnen dus autonoom alle soorten opinies aan het woord laten zonder dat dit betekent dat het standpunt van een gastspreker gedeeld wordt door de Marnixring.

 

Voor alle duidelijkheid neemt de Marnixring Internationale Serviceclub  uitdrukkelijk afstand van uitlatingen die door mensen uit de  achterban van Schild en Vrienden op sociale media zouden zijn geplaatst in strijd met de wet en de elementaire fatsoensnormen.

 

Marnixringleden die laakbare berichten zouden hebben geplaatst op sociale media worden gevraagd de Marnixring te verlaten.

 

De Raad van Bestuur

Marnixring Internationale Serviceclub vzw

9 september 2018

Ring:
MRIS
Datum:
10-09-2018