Wat nu? Reflectie na de gemeenteraadsverkiezingen

Rik Van Cauwelaert analyseert!

Vrijdag 16 november 2018 - Huis Vossen, Markt te Sint-Kwintens-Lennik

19u30: ontvangst met een wachtglaasje

20u00: causerie door Rik Van Cauwelaert en interactie met het publiek

21u00: uitgebreide receptie met hapjes

Inschrijven door storting van € 45 per persoon op rek.nr. BE20 7512 0393 4456 van MR Land van Gaasbeek (naam

vermelden a.u.b.).

Graag inschrijven voor 30 oktober. Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. Talm niet!

Ring:
Land van Gaasbeek
Datum:
03-10-2018