Vlaamse Romantische Muziek

Marnixring Lieven Gevaert streeft ernaar de Vlaamse romantische muziek en haar componisten zoals Lodewijk Mortelmans, Jef Van Hoof en Peter Benoit onder de aandacht van het publiek te brengen. Hiertoe organiseert hij tweejaarlijks een concert.
Ring:
Lieven Gevaert
Datum:
07-05-2013