Viering 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Herdenking 200 jaar Verenigd koninkrijk der Nederlanden

Tweehonderd jaar geleden beleefde Napoleon zijn Waterloo… Na die nederlaag beslisten de toenmalige grootmachten om ten noorden van Frankrijk een sterke bufferstaat op te richten: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Meer weten ? Kom dan naar deze viering op zaterdag 3 oktober 2015 om 13.30 u. Het programma vindt u als bijlage.

Tweehonderd jaar geleden beleefde Napoleon zijn Waterloo… Na die nederlaag beslisten de toenmalige grootmachten om ten noorden van Frankrijk een sterke bufferstaat op te richten: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

 

Na een kwart eeuw Frans bestuur werden de Zuidelijke Nederlanden, bijna een kwart van een millennium na de scheiding in 1585, dus opnieuw samengebracht onder eenzelfde dak.

 

De politiek van Koning Willem I was op twee vlakken bijzonder succesvol: de dreigende verfransing van Vlaanderen werd een halt toegeroepen, en het economisch beleid van Nederland zorgde voor welvaart en welzijn.

 

Dat we in Vlaanderen nog steeds Nederlands spreken, is hiervan een onmiskenbaar gevolg. Maar ook voor de stad Lier was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een zegen. 

Willem I richtte tal van scholen op: de Kweekschool (Rijksnormaalschool) waar toekomstige leraren in het Nederlands werden opgeleid, de armenschool en de stadsschool (die ook fungeerden als ‘oefenschool’ voor de Kweekschool), de Latijnse stadsschool en de burgerschool voor meisjes. Rond de eeuwwisseling werden er ook privaatscholen opgericht zoals de ‘oortjesschool’ in het Begijnhof en een viertal parochiale scholen. Hier was het Nederlands steeds de onderwijstaal.

 

Ook economisch ging het Lier voor de wind: het ‘Liersch bier’ werd een belangrijk exportproduct, en zowat de helft van de Lierse volwassen bevolking vond werk in de textielfabrieken van De Heyder, die dankzij de afzet in de Nederlandse kolonies kon uitgroeien tot de grootste industriële onderneming van de provincie Antwerpen.

 

Kortom: tal van redenen om de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ook na tweehonderd jaar te herdenken en hierop dankbaar terug te kijken. Dat aan dit staatsbestel na amper vijftien jaar een einde zou komen, is dan ook een betreurenswaardig feit. Maar de erfenis is niet mis: we spreken in Vlaanderen nog steeds Nederlands. En mogen we misschien toch even stilstaan bij de vraag waar de Nederlanden nu in Europa en de wereld zouden staan, indien de gebeurtenissen van 1830 niét hadden plaatsgevonden. ‘Stel dat…’: het blijft een boeiend gedachtenexperiment.

 

Academische zitting: 15 EUR

Academische zitting & wandelbuffet: 50 EUR

Inschrijven via: 200jaarVKN@marnixring.org

Ring:
Lier Land van Ryen
Datum:
09-06-2015