Verslag maandvergadering april 2017

't Pallieterke

Karl Van Camp....'t Pallieterke

Karl Van Camp, hoofdredacteur, kwam ons vertellen over 70 jaar 't Pallieterke

Ring:
Zennedal
Datum:
24-05-2017