Verbroederingsbijeenkomst met Marnixring Oostende Kustland - juni 2013

"Brussel en de Vlaamse rand" Luckas Vander Taelen

Tweejaarlijks spreken MR Oostende en MR Veurne Zannekin af om gezamenlijk te vergaderen. Dit jaar was MR Veurne Zannekin te gast in restaurant 'Ostend Queen' te Oostende. Een hartelijk onthaal, een fijn culinair festijn met zicht op zee en een spreker met een eigen visie over de situatie in Brussel en de Vlaamse rand maken deze avond onvergetelijk. Wij danken onze gastheren voor deze mooie avond.

VERSLAG

Voorzitter Hugo Maes heet alle nazaten van Filips van Marnix, heer van Sint Aldegonde welkom in Oostende, een stad met vele gezichten. De keuze voor ‘Ostend Queen’ als ontmoetingsplaats kan zowel verwijzen naar ‘de koningin der badsteden’ als naar de banden van de stad met Groot Brittannië. Hugo accentueert dat de Marnixring een belangrijke forumfunctie heeft. Vandaar dat zijn ring koos om ‘Brussel en de Vlaamse rand’ ter bespreking voor te stellen.

In oktober nodigt Hugo ons allemaal uit op het 8ste  lustrum van MR Oostende Kustland in het gerenoveerde postgebouw. Het thema die avond wordt “Een zee van muziek”.

Zoals de traditie in MR Oostende het wil sluit de voorzitter af met een ‘heildronk op Vlaanderen’ waarop de leden hem bijvallen met ‘Vlaanderen hoezee!’

De protocolmeester kondigt het menu aan. Als voorgerecht geroosterde makreel, gegarneerd met couscous en groentjes, en als hoofdschotel gevulde pladijs. Telkens met bijpassende wijn.

Lieven dankt MR Oostende voor de gulle ontvangst. Hij verwijst hierbij naar de hechte banden tussen MR Veurne Zannekin en MR Oostende.Kustland Ook als student was hij reeds geboeid door deze stad vol leven en hij komt hier graag terug.

Koen Verhoest leidt de spreker in. Luckas Vander Taelen is geboren in 1958, studeerde geschiedenis, maar werd bekend als zanger van Lavvi Ebbel. Hij werkte als journalist en reportagemaker. Voor VTM maakte hij een documentaire reeks over de Duitse concentratiekampen “De laatste getuigen”. Nu is hij docent te Brussel aan de filmschool Rits en aan de Erasmushogeschool. Hij is tevens actief als acteur en bracht reeds vier monologen op het podium o.a. ‘Abajoot’.

Van 1999 tot 2002 was hij Europees parlementslid voor Agalev, van 2006 tot 2009 schepen van de gemeente Vorst en in 2009 werd hij verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger in Brussel.

Eind september 2011 publiceerde hij samen met Dirk Verhofstadt het boek ’De Laatste Getuigen’. In april 2012 verscheen zijn brievenboek ‘Poste Restante’ (uitgeverij Lannoo); in september 2012 zijn derde boek over Brussel, bij uitgeverij Van Halewyck. (‘Brussel, een politiek incorrecte schets’). Luckas Vander Taelen schrijft regelmatig in de krant De Standaard.

Luckas Vander Taelen heeft Brussel in zijn jeugd niet zo goed gekend. Vandaag wil hij enerzijds aantonen dat Brussel zelf voor immense uitdagingen staat en anderzijds dat Brussel een uitdaging vormt voor de toekomst.

In 2013 leven 1 milj. inwoners in Brussel. In enkele jaren tijd groeide de bevolking met 250 000 inwoners aan. Een buitenlander kan dit niet begrijpen. Elke discussie over de toekomst van het land én over de staatshervorming moet Brussel in rekening brengen.

‘Brussel Vlaams!’

Luckas Vander Taelen herinnert zich deze leuze nog levendig. Vlaanderen had het erg moeilijk met de vaststelling dat Brussel op 100 jaar tijd werd verfranst. Hoe kon dat? - België was in die tijd het derde machtigste land van de wereld. Daar was het financieel krachtige Cocqueril, een Waals staalbedrijf. Parijs was  toen de belangrijkste stad in Europa en dat zorgde ervoor dat de Franse cultuur de wetten bepaalde.

- Tussen 1850 en 1950 zijn 0,5 milj. Vlamingen geëmigreerd, een deel naar Wallonië, een ander deel vestigde zich buiten Brussel en ging pendelend werken. Deze historische feiten zijn zeer belangrijk voor een goed begrip van de huidige situatie.

- De wetten van Napoleon zorgden voor een snelle verfransing van de Vlamingen. Het Nederlands bestond niet als cultuurtaal, het Frans wel. De Vlaamse stad Brussel werd door het slechte imago en het gebrek aan een cultuurtaal (zoals bv. ABN) snel verfranst op deze manier. Minister Henri Simonet verklaart na de splitsing van de tweetalige Leuvense Universiteit, “La françaisision est complète!”(PRL)

 

Brussel stad is sterk veranderd.

- In 1960-70 werd door inwijkelingen vaak spontaan Frans gesproken, tot men erachter kwam dat de buur ook Nederlandstalig was. Brussel verloor erg veel inwoners (1980). Brussel was zelfingenomen, handelaren spraken enkel Frans, het aantal Vlamingen werd gehalveerd. De stad evolueerde stilaan en werd geleidelijk groter. Multinationals wijken in en deze tendens neemt toe.

- Na 1970 komt de internationalisering op gang. Deze evolutie kon je zien in de winkels. Voorheen praatte men Frans, geleidelijk stel je vast dat allerlei talen gesproken worden (i.p.v. Frans).

- Demografisch stellen wij vast dat op 15 jaar 250 milj. inwoners bijkomen, vooral arbeiders. De Magrebijnse migratie zorgt voor inwijking vanuit Marokko, dank zij een overeenkomst tussen de Belgische en de Marokkaanse regering om arbeiders naar hier te halen (=gastarbeiders). Integratie van deze mensen werd vergeten, dat was toen niet aan de orde. Deze fout mogen wij niet meer maken. De mensen werden naar hier gehaald als slaven, en niet respectvol behandeld. Bv. burgemeester Roger Nols vernederde de gastarbeiders. Jongeren zaten vaak in het park op de banken en hij liet de banken weghalen.

- In plaats van de inwijkelingen te schofferen zullen wij moeten leren omgaan met een multiculturele samenleving. Hoe zal de situatie zijn over 50 jaar? Nemen wij nu de juiste beslissingen om de relaties te verbeteren?

- Eén factor wordt onderschat. De religie! De religieuze beweging heeft impact op de samenleving door de extremistische tendens van de religie. Dit brengt problemen met zich mee en de mensen terugbrengen naar het land van herkomst kan niet. Een monoculturele samenleving is geen optie!

- In de periode 1970-90 kennen wij een beheersbare situatie. Multiculturaliteit is nog goed te vatten. Bv. schepen Fatima Bali op de Seefhoek in Antwerpen dient toch tussen te komen. In een appartementsgebouw wordt het vuil door gastarbeidersgezinnen, op de binnenkoer achtergelaten. Aanvankelijk een klein probleem dat steeds grotere proporties aanneemt. Dergelijk probleem dient tijdig aangepakt te worden, desnoods met een boete!

Men moet respect eisen in het kader van het samenleven. Men moet de universele normen en waarden zoals gelijkheid van man en vrouw, dierenrechten, scheiding tussen kerk en staat, laten naleven. Een alternatief bestaat in Quebec.  Men past er ‘een redelijke aanpassing ‘toe. Men past de wet aan volgens de minderheden: Sikhs mogen hun klederdracht dragen inclusief het wapen, orthodoxe joden krijgen scherm tussen mannen-vrouwen in de fitnessruimte, islamieten mogen halalvlees eten, enkele shariarechtbanken zijn erkend.

Oplossingen voor Brussel zijn er zeker! Brussel zelf zal heel veel geld nodig hebben om de nodige voorzieningen en opleidingen te geven aan de jeugd. Wij zullen de jongeren opnieuw normen en waarden moeten meegeven.

Brussel en de rand in Vlaanderen! Er is nu ook een tendens tot internationaliseren van de rand (ruim tot Leuven en tot Aarschot). Taalwijzigingen zijn onvermijdelijk. Vlaanderen moet deze kans grijpen. De scholen dienen Nederlands aan te leren. Via speciale opleidingen dient men het Nederlands te onderwijzen. Zowel Franstaligen als anderstaligen in de rand dienen via emersie-scholen vernederlandst te worden. Wij moeten het Nederlands verankeren. Daarom is investeren in Brussel belangrijk. Nu Brussel geïnternationaliseerd is, wordt het belangrijker voor Vlaanderen. Eenzijdig de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen zou een historische fout zijn.

Nadien volgen nog enkele vragen over de aangereikte materie. Tot slot dankt Hugo de spreker voor zijn lezing. De spreker heeft een duidelijke visie over wat er met Brussel dient te gebeuren. Ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan de geslaagde ontmoetingsavond in Oostende.

(Verslag Chris, met dank aan Roger voor het nalezen)

Ring:
Veurne Zannekin
Datum:
30-06-2013