Veel sterke inzendingen voor de 23ste Georges Leroyprijs van Marnixring Waregem Leeuwercke.

Afbeelding: 

Waregemnaar Georges Leroy (1930-1977) was, behalve letterkundige en beeldhouwer, beroepshalve muziekleraar. Hij trad omstreeks 1966 naar buiten als beeldhouwer, Al het jaar daarop ontpopte hij zich als schrijver met de roman ‘De sluipwesp’. In 1968 behaalde hij de Provinciale Prijs voor Letterkunde. Naderhand verschenen de novellen ‘Het licht’ (1969) en ‘Harry’ (1970). In 1972 werd zijn roman ‘De pees’ voorgesteld.

 

In beide kunsttakken was hij kritisch voor zichzelf. Alleen wat hij echt goed vond werd gedrukt of tentoongesteld. In 1970 opende hij een kunstgalerij die hij ‘Da Vinci’ noemde. Zij verwierf in korte tijd naam en faam en groeide uit tot een trefpunt voor grafische kunst in de regio. Zo was hij de stichter van het Gaverfonds en organiseerde hij de Gaverprijs voor schilderkunst.

In een ‘In Memoriam in Vlaanderen’, nr. 158 (1977) wordt een beeld geschetst van zijn verschillende kunstuitingen en de ermee gepaard gaande moeilijkheden: een lange weg, niet steeds bestrooid met rozen, een bijna onvermijdelijke innerlijke tweespalt.

Hij was een kunstenaar die het zich nooit gemakkelijk maakte, want hij was door een inwendig vuur gedreven. Dit vuur was niet alleen een artistieke bezetenheid, maar ook, aansluitend bij de kunstopvattingen van André Demedts, een diep meevoelen en verbondenheid met de medemens. Dit alles kenmerkte zowel zijn literair werk als zijn beeldhouwwerk.

 

Zaterdag 30 januari 2021 kende de bekroning van de 23ste Georges Leroyprijs voor het kortverhaal, een organisatie van Marnixring Waregem Leeuwercke.

We ontvingen in totaal voor de volwassenen 393 geldige inzendingen en voor de jeugd 17 inschrijvingen. In normale omstandigheden zou de prijsuitreiking doorgaan op de ‘Winterwoordennacht’ in Waregem. Omwille van de coronarestricties kon dit echter niet.  We hebben dus jammer genoeg moeten besluiten om de prijsuitreiking niet fysiek te laten doorgaan maar elektronisch.  De winnaars van zowel de wedstrijd voor volwassenen als die voor de jeugd werden op 30 januari 2021 bekendgemaakt op de webstek van Marnixring Waregem Leeuwercke.

 

De jury van de 23ste Georges Leroyprijs bestond uit: Beerlandt Ingeborg, De Vos Mia, Roelens Arlette, Roelens Xavier, Vanhoutte Dirk en Verbeke Marianne.

 

Uitslag van de wedstrijd voor volwassenen

De algemene beoordeling van de jury luidt: we ontvingen veel inzendingen en ook veel sterke inzendingen. Gedichten, uitgewerkte metaforen en hartenkreten vielen genadeloos af, hoe mooi ook. Vervolgens vonden we het belangrijk dat de auteur bewees de taal en het denken in taal te beheersen. Elke auteur had maar maximaal honderd woorden ter beschikking. Dan moest elk woord wel op zijn plaats staan en tegelijk ook niet meer gezegd worden dan nodig. Suggestiviteit en sfeerschepping waren daarom even belangrijk als plot en personages.

Uit een uiteindelijke shortlist van zeven verhalen werden de volgende drie verhalen en auteurs bekroond:

Eerste prijs: ‘Latifa’ van Geert Viaene uit Brugge

 

‘Latifa’ van Geert Viaene wekt, zonder er ook maar één woord rechtstreeks aan te wijden, de gruwel in een slachthuis tot leven. De erg concrete taal, de subtiele klankrijkdom en de elliptische structuur grepen ons naar de keel. Bij herlezen werd het verhaal alleen maar onontkoombaarder.

 

Tweede prijs: ‘Ware liefde’ van René Turk uit Zevenaar - Nederland

‘Ware liefde’ geeft op een overtuigende manier een inkijk in de Romacultuur, maar meer nog in een menselijk, feilbaar hart. Elke zin geeft iets meer bloot. We moesten en bleven grinniken.

 

Derde prijs: ‘Geluk’ van Lotje Steins - Bisschop uit Utrecht - Nederland

‘Geluk’ is een sprookje met een mier, een eekhoorn en een mol. Er staat geen woord te veel in en de auteur weet in die honderd woorden geluk heel tastbaar te maken. Een verhaal voor alle leeftijden.

De geldprijs bedraagt 750 euro voor de winnaar en telkens 250 euro voor de tweede en de derde plaats.

 

Uitslag van de wedstrijd voor jongeren

De algemene beoordeling van de jury luidt: het aantal inzendingen en de algemene kwaliteit bij de jongeren lag ietsje lager. Daarom zijn we hier minder streng geweest en hebben we vooral gekozen voor drie beloftevolle verhalen die elk iets bijzonders hadden.

 

Eerste prijs: ‘Herfstavond tussen de bomen’ van Liesl Vanoverberghe uit Kluisbergen

‘Herfstavond tussen de bomen’ werkt zoals zovele verhalen met een pointe. Maar dit verhaal slaagt er als een van de weinigen in om ook spannend te zijn. Je haast je als lezer naar het einde.

 

Tweede prijs: ‘We lijken wel draken’ van Margot Vandenabeele uit Wielsbeke

In ‘We lijken wel draken’ komen kind en moeder, verbeelding en verdorring, vrolijkheid en afwezigheid kernachtig tegenover elkaar te staan. Eenvoudig, maar toch een doordenker.

 

Derde prijs: ‘Elk eind is een begin’ van Margot Van Goethem uit Tiegem

‘Elk eind is een begin’ verrast door het gekozen perspectief. Pas al lezende ontdek je over wie het verhaal gaat. Zo nodigt het verhaal meteen uit tot herlezen en om meer te ontdekken.

 

Alle winnende verhalen en meer informatie over de auteurs vindt u op onze webstek:  www.mrwaregem.eu

 

Theo Smet, MR Waregem Leeuwercke

(foto www.seniorennet)