Uitdagingen voor de Vlaamse media!

Causerie door Karl van Camp, hoofdredacteur 't Pallieterke.

Karl van Camp ('t Pallieterke) over 'Uitdagingen voor de Vlaamse media'

Ledenvergadering van 5 april 2018


Uitdagingen voor de Vlaamse media.


door Karl van Camp en Jonas Naeyaert



Een satire is een soort spiegel,

waarin degenen die erin kijken gewoonlijk ieders gezicht ontdekken

Behalve dat van henzelf".

Jonathan Swift.

 

Karl van Camp, geboren in Antwerpen oktober 1960, opleiding architect St-Lucas Brussel, 20 jaar eigen praktijk,  losse medewerker bij ’t Pallieterke sinds 1982 (begonnen als correspondent van de studentenrubriek), sinds 1 december 2010 hoofdredacteur ’t Pallieterke.  Stichtend praeses van NSV-Brussel, stichtend lid van Marnixring Max Wildiers, Lid Algemene Vergadering Algemeen Nederlands Zangverbond ANZ, lid van talrijke Vlaamse organisaties.

 

Jonas Naeyaert, geboren in Gent, 1989; master politieke wetenschappen UGent en SLO (Lerarenopleiding, aggregaat) aan UGent; oud-praese KVHV-gent, voormalig woordvoerder VVB 2015-2016;  sinds december 2016 hoofdredacteur Sceptr.net.

 

"De satire is een kostelijk goed; zij gispt de dwaasheid met vrijmoedigheid.

Doch de humor is nog hoger te achten,

want hij weet zich daar boven te stellen".

Fliegende Blätter


Plaats: Hotel Serwir, K.Astridlaan 57, Sint-Niklaas


Agenda van de vergadering:

19.30u : Wandelreceptie met hapjes

20.10u : Aan tafel, gedicht en mededelingen van  bestuur

21.20u : Voordracht door Karl Van Camp.

22.30u : Nabespreking en gezellig samenzijn



Hoe schrijf je in?:

Aanwezigheid graag melden aan Lieve Lezy, uiterlijk op zondagavond 31 maart 2018. Dit kan op haar GSM (0478.90.04.36) maar bij voorkeur via: godelieve.lezy@axa.be . Zij stuurt steeds een bevestigend bericht.

Prijs receptie en maaltijd (vanaf 19.30 uur): 42,50 €

Prijs alleen de lezing (vanaf 21.15 uur) volgen: 5 €

Gelieve het verschuldigde bedrag op rekening BE16 4139 2617 7174 KREDBEBB te willen overschrijven.

Ring:
Anton van Wilderode
Datum:
12-03-2018