Toekenning van de Kruyskampprijs 2021 aan Paul Van Hauwermeiren

Toekenning van de Kruyskampprijs 2021 aan Paul Van Hauwermeiren

Toekenning van de Kruyskampprijs 2021 aan Paul Van Hauwermeiren

Met zijn driedelige studie “Bargoens. Vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen in de Lage Landen” heeft Paul Van Hauwermeiren, lid Marnixring Land van Gaasbeek, de prestigieuze Kruyskampprijs 2021 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt toegekend door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

De Kruyskampprijs is ingesteld in 1994 en is in de taal van het reglement ‘een prijs voor een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten’. 

Dit jaar was de lexicografie en de lexicologie aan de beurt. Het bekroonde werk van Paul verscheen in 2020 en is uitgegeven bij Skribis te Gent.

De Commissie van voordracht bestond uit Roland de Bonth, Anne Dykstra en Tanja Simons. Bij elk van de drie juryleden stond het werk van Paul Van Hauwermeiren op de eerste plaats op hun voordrachtlijst.

De prijs is uitgereikt tijdens de Laureatenmiddag van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op zaterdag 30 oktober 2021 te Leiden. Een aantal leden van Marnixring Land van Gaasbeek woonden de feestelijke zitting bij.

Paul kreeg de prijs uit handen van juryvoorzitter Roland de Bonth. Deze laatste citeerde uit het lovende juryrapport waar onder meer staat dat:

“De jury durft onomwonden te zeggen dat er nog nooit iemand is geweest die deze geheimtaal zo uitgebreid bestudeerd en beschreven heeft als Van Hauwermeiren. In zijn studie wijst de onderzoeker er trouwens op dat de term ‘taal’ de lading niet helemaal dekt, want het Bargoens is eerder een lexicon met een beperkt bereik dan een volledige taal. Als we Bargoens toch een taal willen noemen, dan is het volgens Van Hauwermeiren een bijna dode taal.
Waar Van Hauwermeiren ondanks zijn jarenlange naspeuringen geen uitsluitsel over kan geven is de oorsprong van het woord ‘Bargoens’. Maar dat is dan ook bijna het enige dat na 20 jaar archief- en bibliotheekonderzoek, en het daaruit voortkomende ordenen en beschrijven, bij hem geheim blijft. Hij geeft in zijn studie een uitgebreid, systematisch en kritisch overzicht van zijn ongeveer 250 bronnen, die meestal uit de negentiende en twintigste eeuw stammen maar soms nóg ouder zijn.”

De conclusie luidt dan ook unaniem dat ‘het voorbeeldige werk van deze bargoenist de bargoenistiek beslist op een heel hoog peil heeft gebracht’.

Na de overhandiging van de prijs ging de laureaat in gesprek met Marc van Oostendorp. Na een muzikaal intermezzo sprak Paul zijn dankwoord uit.

Marnixring Land van Gaasbeek is bijzonder trots dat een medelid voortaan prijkt op de erelijst van de Kruyskampprijs.

 

Ring:
Land van Gaasbeek
Datum:
11-11-2021