All projects of Voorkempen Pater Stracke

De Groote Oorlog
Door het aangrijpend boek ‘Célines Grote Oorlog’ van de schrijver Johan Ballegeer aan de scholen aan te bieden wil onze ring bij de herdenking van de oorlog 14-18 de aandacht bij de jeugd vestigen op de offers die door de Vlaamse frontsoldaten...
Jozef Simonsprijs
Prijs aan persoon/vereniging die heeft bijgedragen tot bevorderen van onze taal- en cultuurgemeenschap en zo de Vlaamse jeugd tot inspirerend voorbeeld dient. Deze Jozef Simonsprijs, genoemd naar de schrijver en dichter, wordt 2-jaarlijks uitgereikt...