All projects of Voorkempen Pater Stracke

Weldra een nieuw bijkomend project
Onze ring zal weldra een nieuw project kunnen voorstellen.
Jozef Simonsprijs
Prijs aan persoon/vereniging die heeft bijgedragen tot bevorderen van onze taal- en cultuurgemeenschap en zo de Vlaamse jeugd tot inspirerend voorbeeld dient. Deze Jozef Simonsprijs, genoemd naar de schrijver en dichter, wordt 2-jaarlijks uitgereikt...