Alle blogs van Limburg Herkenrode

Vooruitgang (100 jaar oud maar nog actueel Afrikaans gedicht)
De volledige versie van "Vooruitgang", een 100 jaar oud maar nog steeds actueel (Afrikaans) gedicht over het terugdringen van de eigen taal. Auteur Casper Peter Hoogenhout (1843-1922) en waarschijnlijk ook Ds. S.J. du Toit (1847—1911)....