Ringen

De Marnixring staat wereldwijd open voor al wie zich inzet voor de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap en zich verenigt rond de geschetste doelstellingen.
Om een positiever Vlaanderen een nieuw elan te geven, om alle Vlamingen bewust te maken dat het hier nog goed leven is, om onze Vlaamse symbolen terug in de juiste context te plaatsen, om de synergie tussen onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, ondernemen en overheid te verstevigen, om onze jeugd de waarden mee te geven die ze nodig hebben om onze volksgebonden tradities levend te houden, om de reflex van een Vlaamse relativeringstheorie op te bouwen, om alle Vlamingen een goed, positief toekomstgevoel te geven, kunnen de plaatselijke ringen hun eigen beleidsaccenten leggen en lokaal gerichte activiteiten inrichten en ontplooien.


Aalst Denderend Land
Aalst Iwein Van Aalst
Anton van Wilderode
Antwerpen Violier
Antwerpen Centrum
Antwerpen Hanze
Asse Hoppeland
Avelgem De Vlaschaard
Bloemenland
Brigand
Brugge Gruuthuse
Brugge Jan III van Renesse
Brugge Simon Stevin
Brussel Kats
Brussel-Hoofdstad
Cecilia Callebert
De Loteling
De Pekker
Dendermonde Ros Beiaard
Dilbeek
Gent Borluut
Gent Corneel Heymans
Gent Dr. F.A. Snellaert
Grensland Lode de Boninge
Ieper Westland
K.L. Ledeganck
Kempenlandt
Klein Brabant (in oprichting)
Knokke-Heist De Blinckaert
Komen Huize Robrecht
Kortrijk Broel
Kortrijk Kleikop
Land van Gaasbeek
Land van Loon - Nieuw Eyck
Land van Playsantië
Land van Waas Reinaert
Leuven De Dry Tonghen
Lier Land van Ryen
Lieven Gevaert
Limburg Herkenrode
Lokeren Filip De Pillecyn
Max Wildiers
Mechelen Gaston Feremans
Meetjesland
MRIS
Noorderkempen Dr. J. Goossenaerts
Noordrand
Oostende Kustland
Oudenaarde
Overijse De Vrijheijt
Ringloze Leden
Roeselare Adriaen Willaert
Roeselare Tielt De Blauwvoet
Ronse Taalgrens
Sas van Gent De 4 Ambachten
Sotteghem
Ter Isele
Torhout Pater Callewaert
Veurne Zannekin
Vlaamse Ardennen
Vlaemsch Hooft
Voorkempen Pater Stracke
Waregem Leeuwercke
Zennedal
Zuid-Oost Vlaanderen vzw