Ik verklaar hierbij dat ik de ‘Verklaring inzake de persoonlijke levenssfeer’ en ‘De algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de Marnixring webstek’ van de Marnixring Internationale Serviceclub heb gelezen, begrijp en aanvaard.

Alle activiteiten van Voorkempen Pater Stracke

19/12/2019 Ledenvergadering met Marcel Gunst (19-12-2019)
Marcel is Marnixringer (MR Noordrand) en bekommerd om Vlaanderen en de Nederlanden.
21/11/19 Ledenvergadering (21-11-2019)
Bestuursverkiezing, werkvergadering ...
17/10/19 Ledenvergadering met Harry De Paepe (17-10-2019)
Anglofiel en leraar Geschiedenis wil wat kwijt over de Brexit
20-22/09/2019 Met de Ring naar Maastricht (20-09-2019)
De Ring plant een 3-daags bezoekje aan de meest Bourgondische stad van Nederland: Maastricht.
19/09/19 Werkvergadering (19-09-2019)
Hoe ver staat het met de J. Simonsprijsuitreiking, het kerstconcert, het ringproject enz... Ideeënuitwisseling, taakverdeling ...
20/06/19 Ledenvergadering met Bart Maddens (20-06-2019)
Niemand minder dan professor Bart Maddens komt ons zijn visie geven op de verkiezingen van 26 mei jl.
16/05/19 Ledenvergadering met Herman De Dijn (16-05-2019)
'Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen?' door Herman De Dijn
28/04/19 Overleeft het Nederlands in het onderwijs? (28-04-2019)
Symposium - De sluipende verengelsing van onze Vlaamse maatschappij neemt hand over hand toe. Het volstaat rond te wandelen in een winkelstraat, jongerentaal te beluisteren of een doordeweeks tijdschrift te doorbladeren. Moeten we ons zorgen maken?...
18/04/19 Ledenvergadering met Carl Huybrechts (18-04-2019)
Zuidwest-Spanje: Proef- en beleefavond door voormalig sportanker.
21/03/19 Ledenvergadering met Johan De Greef (21-03-2019)
Weinig volkeren zijn zo vergroeid met muziek, cultuur, wetenschap en techniek als de Hongaren. Een bio-ingenieur, een muzikant en zaakvoerder over zijn passie.