Red Star Line

Red Star Line Museum

Vele  jaren geleden koos de Marnixring Antwerpen Hanze als ringproject de "Red Star Line" en richtte hiervoor de vzw "Vrienden van de Red Star Line" op. Met de hulp van de nodige sponsoring slaagde onze Ring erin om de mooie collectie, die geduldig en zorgvuldig aangelegd werd door Dhr. Robert Vervoort, aan te kopen. In een volgende fase startte de constructie en inrichting van het Red Star Line museum. Ook in dit project werd onze Ring nauw betrokken. Een belangrijk deel van de tentoongestelde memorabilia komen uit de collectie met als topstuk de oprichtingsakte van de Red Star Line. Op 28 augustus ll. werden we plechtig ontvangen op het Antwerpse stadhuis voor de ondertekening van de " depotovereenkomst". Deze overeenkomst heeft tot doel de voorwerpen van de collectie, die zich niet in het museum bevinden, te bewaren en te archiveren volgens de regels van de kunst. De opslagplaats bevindt zich in het Hessenhuis te Antwerpen en een uitwisseling van objecten tussen het depot en het museum is mogelijk. De onderhandelingen met de Stad Antwerpen verliepen zeer constructief en leidden uiteindelijk tot een mooie overeenkomst. De toespraken van Schepen van Cultuur Philip Heylen, Schepen Ludo Van Campenhout en Dhr. AndrĂ© Bollen weerspiegelden niet alleen de geschiedenis van de RSL, de weg die we reeds samen met het museum aflegden maar bovenal de algemene tevredenheid over deze overeenkomst. Gezien de internationale interesse in het verhaal van de RSL zal nu verder gewerkt worden in die richting. Het versterken van de contacten met het immigratiemuseum op Ellis Island te New York maakt hier integraal deel van uit. Wordt vervolgd... 

Ring:
Antwerpen Hanze
Datum:
26-12-2015