Projecten

Wakkere Wapper
Met het ringproject 'Wakkere Wapper' promoot MR Lieven Gevaert het gebruik van het Nederlands voor zowel benaming van als affichage in Antwerpse handelszaken.
Vlaamse Romantische Muziek
Marnixring Lieven Gevaert streeft ernaar de Vlaamse romantische muziek en haar componisten zoals Lodewijk Mortelmans, Jef Van Hoof en Peter Benoit onder de aandacht van het publiek te brengen. Hiertoe organiseert hij tweejaarlijks een concert.
Blinckaertprijs
Onze projecten: De Blinckaertprijs / Het Blinckaertfonds / Poëziewedstrijd / Klassiek Concert
Jozef Simonsprijs
Prijs aan persoon/vereniging die heeft bijgedragen tot bevorderen van onze taal- en cultuurgemeenschap en zo de Vlaamse jeugd tot inspirerend voorbeeld dient. Deze Jozef Simonsprijs, genoemd naar de schrijver en dichter, wordt 2-jaarlijks uitgereikt...
Ons ringproject: Nederlands in de wereld
Ons ringproject: NEDERLANDS IN DE WERELD wordt ondersteund dank zij de actieve inzet van de leden. we ondersteunen Nederlands in Vlaanderen, Nederlands overzee en Nederlands in Frans Vlaanderen.
Driejaarlijkse Prijs Marnixring Limburg 2012
De twee Limburgse Marnixringen organiseren samen de voorselectie, selectie, toewijzing en huldiging van de laureaat van de driejaarlijkse prijs Marnixring Limburg.
Oktober 2013 : Onderwijs in Vlaanderen
Debatavond " Onderwijs in Vlaanderen"
Internationale Gespreksdag
MR Gent Borluut organiseert telkenmale in het najaar een "Internationale Gespreksdag".