Prof.Dr. Boudry!

De evolutie van religieuze onverdraagzaamheid.

Prof. Boudry en religieuze onverdraagzaamheid?

De evolutie van religieuze onverdraagzaamheid.

Causerie door Prof. Dr. Maartern Boudry.

 

Prof. Boudry is vooral bekend om zijn skepticisme en zijn kritische houding tegenover pseudowetenschap. Een van de belangrijkste uitgangspunten is de feilbaarheid van het menselijk redeneervermogen. Voor het Nederlandstalig publiek schreef Boudry 2 boeken: in 2011 samen met Johan Braeckman “De ongelovige Thomas heeft een punt” en in 2015 : “Illusies voor gevorderden” of waarom waarheid altijd beter is. In het eerste boek worden argumenten uitgelegd tegen para- en pseudowetenschap, wensdenken, astrologie, telekinese, aardstralen enz . 

In zijn tweede boek vraagt Boudry zich af of er nuttige illusies bestaan, zoals de placebopil, waardoor menig patiënt beter wordt. Wat is er mis met geloven in het hiernamaals, als men er gelukkiger door wordt? Maar meestal kunnen illusies gevaarlijk zijn zoals religieuze waanbeelden en financiële luchtbellen.

 

Marnixring Anton van Wilderode

Plaats: Gasthof Malpertus, Beeldstraat 10, 9100 Sint-Niklaas


Agenda van de vergadering:                                      

19.30u : Wandelreceptie met hapjes

20.10u : Aan tafel, gedicht en mededelingen van het bestuur                     

21.20u : lezing door Maarten Boudry

22.30u : Vragenronde en afronding

Hoe schrijf je in?:

Elk lid, partner of uitgenodigde meldt aanwezigheid of verontschuldiging aan Lieve Lezy, uiterlijk op zaterdagavond 27 mei 2017. Dit kan op haar GSM (0478.90.04.36) maar bij voorkeur via: godelieve.lezy@axa.be . Zij stuurt steeds een bevestigend bericht.

Prijs voor partners: € 40.

Prijs voor uitgenodigden met receptie en maaltijd (vanaf 19.30 u): € 40.

Prijs voor uitgenodigden indien zij alleen de lezing (vanaf 21.15 u) volgen: € 10.

Gelieve dit bedrag op onze rekening te willen storten: BE16 4139 2617 7174 KREDBEBB

 

 

 

Ring:
Anton van Wilderode
Datum:
08-05-2017