Privacybeleid

De webstek van Marnixring International Serviceclub met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Tramstraat 59, (hierna 'Marnixring') verbindt zich er toe het individuele recht op privacy te respecteren. Marnixring verzamelt en bewaart de gegevens die u vrijwillig bezorgt op de website of die u vrijwillig aan ons bezorgt. Deze gegevens worden in die mate gebruikt om de aangevraagde informatie te leveren of te verwerken. De gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om u over nieuwe mogelijkheden van en in de webstek te informeren.

 

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en gebruiken de via de webstek verzamelde persoonlijke gegevens niet voor enig ander doeleinde, tenzij anders aangevraagd of uitdrukkelijk overeengekomen met u. Wij verzamelen en bewaren geen persoonlijke gegevens die verband houden met uw raciale of etnische afkomst, uw politieke overtuiging, uw religieuze of filosofische overtuiging, uw lidmaatschap van een vakvereniging, uw fysieke of mentale gezondheid, uw seksleven of misdrijven die u gepleegd hebt of eender welke strafrechterlijke procedures waarbij u betrokken bent.

 

We verzamelen automatisch algemene informatie over het gebruik van onze webstek. Bijvoorbeeld, telkens als u onze webstek bezoekt, zullen wij uw IP-adres, browser informatie en de domeinnaam van de referentie-site opslaan. Wij verzamelen eveneens informatie over bezoekersgewoonten en gebruik van onze webstek. De verzamelde informatie helpt ons te bepalen hoe we onze bezoekers het beste van dienst kunnen zijn en hoe we de gebruikerservaring op alle vlakken constant kunnen verbeteren.

 

Bij uw internetbezoek houden we bepaalde instellingen bij in "cookies". Dat zijn kleine stukjes informatie die op uw harde schijf worden geplaatst als u naar onze webstek surft. Cookies helpen ons om u te erkennen en uw bezoekervaring te verbeteren.

 

De Marnixring webstek kan links bevatten naar externe websteks die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er aub rekening mee dat de richtlijnen beschreven in dit privacy beleid niet van toepassing zijn op de verzamelde informatie van andere websteks. Vandaar dat wij u sterk aanraden om het privacy beleid te lezen van elke webstek die u bezoekt. Mocht u toegang verkregen hebben tot deze webstek via een link van één van onze marketing of reclamepartners, dan zou de pagina van onze webstek waar u terecht gekomen bent, de context kunnen bevatten van de relevante marketing partner of adverteerder. Wij verzamelen de persoonlijke gegevens die u voorziet op deze pagina en dit privacy beleid is ook van toepassing op deze gegevens.

 

Wat met enquêtes? Het kan gebeuren dat wij een online enquête organiseren. Mocht u hieraan deelnemen, dan zullen wij u bepaalde informatie vragen zoals leeftijd, postcode, winkelgedrag, e-mailadres en/of thuisadres. Dergelijke informatie wordt behandeld zoals in dit privacy beleid staat omschreven.

 

Indien we besluiten om ons privacy beleid te wijzigen, zullen we deze veranderingen hier bekendmaken. In sommige gevallen sturen we een e-mail om u hiervan te informeren. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om de wijzigingen aan dit privacy beleid te bekijken.

 

 

Indien u ons wenst te contacteren in verband met het privacy beleid van Marnixring, kan u dat doen via e-mail: info@marnixring.org

Ring:
Datum:
23-04-2012