Prijs Jos Mertens compositiewedstrijd

Afbeelding: 

Na het overlijden van stichtend lid Jos Mertens in de zomer van 2019 heeft Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen het initiatief genomen een naar hem vernoemde jaarlijkse compositiewedstrijd te organiseren. Het initiatief is uitdrukkelijk bedoeld om het vocale repertoire in het Nederlands uit te breiden. In pare jaren wordt de prijs uitgereikt aan een nieuw meerstemmig a capella koorwerk, in de onpare jaren aan een werk in het genre lied met instrumentale begeleiding.

 

Na bekendmaking via een aantal geëigende kanalen kwamen tegen de uiterste datum (15 juli 2020) zeventien inzendingen op het secretariaat van de wedstrijd binnen. Aangespoord door Gaby Desmyter (MR Zuid-Oost Vlaanderen) zochten we componist Wilfried Westerlinck aan om de wedstrijdjury voor te zitten. Hij verzamelde rond zich als mede-juryleden de componisten Erika Budai en Ludo Claesen en muziekdocent en koordirigent Marc Gerain. Julien Librecht, librettist van Jos Mertens’ cantate Kringen van tijd, werd gevraagd de gebruikte teksten afzonderlijk te beoordelen om indien nodig knopen door te hakken.

 

Op 25 augustus beraadslaagde de muzikale jury in de academie van Geraardsbergen. Na diskwalificatie van de werken die op de ene of andere manier niet aan het reglement voldeden en twee vlot georganiseerde stemrondes bleven drie werken over. Opvallend: deze drie composities bleken ook de werken waarvan de teksten door Julien Librecht het hoogst waren gequoteerd!

 

Over deze drie werken discussieerde de jury grondig. Inhoudelijk kan hierover op dit ogenblik geen tip van de sluier worden opgelicht, dat is voor de uitreiking. Op 17 oktober 2020, de dag waarop Jos Mertens 96 jaar zou geworden zijn, wordt in Dilbeek de prijs uitgereikt tijdens een academische zitting in de namiddag. De winnaar krijgt een geldprijs en een aandenken en de organisatoren van de wedstrijden zijn koortsachtig op zoek naar mogelijkheden om, gegeven de beperkingen van deze merkwaardige tijden, het winnende werk ten gehore te brengen.

 

Precies omwille van die beperkingen kan nog geen uitsluitsel gegeven worden over het bijwonen van de uitreiking. Geïnteresseerden kunnen alleszins een bericht sturen naar prijs_jos_mertens@scarlet.be.

 

Jan Heyvaert – MR Zuid-Oost Vlaanderen, secretaris wedstrijdjury

 

Foto: juryleden tijdens de lunch, na het werk - Ludo Claesen, Erika Budai, Marc Gerain en Wilfried Westerlinck (voorzitter)